Nätverk och mötesplatser

Hitta rätt nätverk och mötesplatser för dig och ditt företag. Till Business Region Göteborg vänder du dig för att få nya företagskontakter i din egen och i andra branscher. Vi har koll på vilka nätverk som är relevanta för dig och anordnar olika typer av mötesplatser såsom seminarium där du får inspiration kring olika finansieringsmöjligheter, rundabordssamtal med politiker och tjänstemän, innovationsdagar, möten med forskare eller olika typer av workshops för företag som vill och kan växa.

Nätverk

ADA >
ADA, Association for Design and Advertising, är en mötesplats för kreativa näringar i Göteborg och Västsverige. ADA arbetar för en god utveckling och ökad lönsamhet inom de kreativa näringarna i Göteborg och Västsverige.

Biogas Väst >
Biogas Väst är ett regionalt utvecklingsprogram för ökad produktion och användning av biogas. Programmet bygger på en bred samverkan mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Centrum för Affärssystem >
CFA bedriver forskning inom IT Governance, Business Intelligence och Enterprise Architecture med närhet till användare och leverantörer.

CONNECT Väst >
CONNECT är en ideell och oberoende organisation utan vinstsyften. CONNECT Väst sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser som kompetens och kapital. I processerna möts entreprenörer och näringsliv för affärsutveckling, nätverkande, investeringar och kompetensutveckling.

Enterprise Europe Network >
Din vägledning till den europeiska marknaden. Nätverket hjälper dig att hitta internationella affärspartner, med innovationscoachning samt med information och rådgivning i EU-frågor, aktuella finansieringsmöjligheter och innovationsstöd, frågor som rör CE-märkning, E-handel och immaterialrätt. Ett världsomspännande nätverk med 3000 medarbetare på 600 kontor i ett 60-tal länder. Business Region Göteborg är en av tre organisationsvärdar för nätverket i Göteborgsregionen. Kontakta Enterprise Europe Network på Business Region Göteborg direkt via mejl enterpriseeurope@businessregion.se eller telefon 031- 367 61 26.

FinansKompetensCentrum >
En oberoende ideell förening med syfte att synliggöra och marknadsföra Göteborg som ett viktigt finansiellt centrum. Föreningen bildades 2001 och har i dag 80 av regionens finansföretag som medlemmar.

GamepointGBG >
Gamepoint GBG är Göteborgs officiella nätverk som riktar sig till företag inom spel och spelrelaterade tjänster. Satsningen medfinansieras av Västra Götalandsregionen och leds av Västsvenska Handelskammaren i samarbete med Mi5 Communications och Lindholmen Science Park.

GREAT >
GREAT är en ideell förening som sedan 2004 arbetar för att utveckla IT-infrastrukturen i Västra Sverige. Föreningen består av ett 50-tal aktörer; operatörer, företag, föreningar, universitet och högskolor, kommuner samt kommunala och regionala bolag. Som medlem ingår man i ett professionellt nätverk, med möjlighet att påverka samt utveckla västra Sverige och dess IT-infrastruktur.

Kraftsamling Smarta Nät >
Kraftsamling Smarta Nät är ett brett initiativ med partners från forskningsvärlden, offentliga organisationer och företag. Här kopplar man ihop forskning och näringsliv i konkreta projekt för att hitta framtidens lösningar för användarna.

MedTech West >
Ett nätverk och samarbetsplattform för forskning, utbildning, utveckling och utvärdering av nya biomedicinska koncept och teknologier.

Nätverket Västsvensk Subsea >
Business Region Göteborg driver nätverket Västsvensk Subsea där fokus ligger på jobba marknadsorienterat för att stärka konkurrenskraften hos de västsvenska företagen inom Subsea-området nationellt och internationellt.

Power Väst >
Syftet med Power Väst är att skapa en samverkan mellan västsvenska aktörer inom vindkraftsområdet för att medverka till en nationell utveckling som ger förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vindkraft.

Telematics Valley >
En intresseorganisation för aktörer inom fordonsrelaterad telematik och en plattform för global marknadsföring av Västsverige som världsledande kompetenscenter för telematik.

Västsvenska Kemiklustret >
Ett samarbete mellan industri, akademi och offentliga parter med syftet att lyfta fram och stötta den västsvenska kemiindustrin och dess utvecklingsmöjligheter med koppling till andra kluster, branscher och akademin. Klustret bygger på medlemskap, men arrangerar aktiviteter som är öppna för andra.

Mötesplatser

Brewhouse >
Brewhouse är ett nytänkande center för människor, idéer och verksamheter inom kulturella och kreativa näringar. Inom konceptet finns ett 70-tal företag, inkubatorsverksamhet, moderna studios samt en större experimentell evenemangs- och konsertarena.

Johanneberg Science Park >
Johanneberg Science Park har som målsättning att utveckla en miljö som stimulerar samverkan mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmers Campus Johanneberg. Inledningsvis stödjer vi utvecklingen av ämnesområdena samhällsbyggnad, energi, material- och nanoteknik.

Lindholmen Science Park >
Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom transport, informations- och kommunikationsteknik/ICT och media. Här kan aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans driva forsknings- och utvecklingsprojekt.

Sahlgrenska Science Park >
Ger nya bolag och projekt inom life science möjlighet att arbeta i en utvecklande miljö och erbjuder stöd inom exempelvis affärsutveckling, finansiering och nätverk. Det går bra att redan på idéstadiet bolla affärsidéer. De är vana att hantera konfidentiella frågor.

Vehicle ICT Arena >
Drivs av Lindholmen Science Park och erbjuder en öppen miljö för innovation och kompetensförsörjning inom fordons-IT. Vehicle ICT Arena välkomnar alla typer av aktörer, från små nyetablerade ingenjörsföretag, forskningsinstitut, universitet och högskolor, tjänsteföretag till etablerade leverantörer till fordonsindustrin och fordonsföretagen.

Visual Arena Lindholmen >
En neutral miljö som främjar innovativa utvecklingsprojekt genom användning av visualisering. Driver nätverk inom visualiseringsområdet, erbjuder interaktiva mötesplatser och demonstrationsmiljöer. Visual Arena Lindholmen har utvecklats som ett samarbete mellan näringsliv, akademi och det offentliga.

Tip a friend