ElectriCity sätter sladd på bussen

Utsläppsfria elbussar som ljudlöst glider fram genom staden, som släpper av passagerare inomhus och drivs av förnybar el.
ElectriCity

Tanken med projektet ElectriCity är att skapa en tyst och utsläppsfri kollektivtrafik, som öppnar upp för nya möjligheter inom modern stadsutveckling. Platser i städer och tätorter där dagens busstrafik inte får köra blir möjliga att nå med den nya tekniken.

Förutom själva elbussarna behövs även system för trafikledning och energiförsörjning, säkerhetskoncept och nya hållplatslösningar. Allt ska testas direkt ute i stadsmiljön vilket kräver en bred samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga.
– Det som är spännande med ElectriCity är att Göteborg blir en testbädd för utveckling av nya tjänster och produkter och att resenärerna blir en del av projektet, säger Maria Strömberg, chef för Kluster & Innovation på Business Region Göteborg.

Modern hållplats

I juni 2015 kommer elbussarna börja rulla på Göteborgs gator, mellan Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park. På ändhållplatserna ska bussarna laddas med grön el och vid Lindholmen ska passagerarna kunna gå av och på bussen inomhus, skyddade från väder och vind.

Inom projektet skissar man även på interaktiva tjänster man skulle kunna leverera till resenärerna, som wifi ombord på bussen eller reseplanering via pekskärmar vid hållplatserna.
 – ElectriCity som testarena blir förhoppningsvis en attraktionskraft för ytterligare investeringar och etableringar till Göteborgsregionen med koppling till informationsteknik, trafiksäkerhet och elektromobilitet, det vill säga transportlösningar med fordon som drivs helt eller delvis av el, säger Maria Strömberg.

Gynnar regionen

Pilotprojekt som Electricity, och dess föregångare HyberBus med tre laddhybridbussar i linjetrafik, ska sätta Göteborg på kartan när det gäller utveckling av framtidens transportsystem med minskad kilmatpåverkan. Förhoppningen med den nya busslinjen är också att locka fler att åka kollektivt.
– Målet är att tillsammans hitta en hållbar lösning som på sikt kan fungera på en global marknad. Projektet skapar också en trovärdig referens för företagen som är med och levererar lösningarna, säger Maria Strömberg.

Läs mer om ElectriCity >

Färgbox

Partners i ElectriCity
Initiativet till den nya elbusslinjen har tagits av Volvokoncernen. Partners i projektet är även Akademiska hus, Chalmersfastigheter, Chalmers tekniska högskola, Energimyndigheten, Göteborgs stad, Göteborgs Energi, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Västtrafik, Västra Götalandsregionen och Älvstranden Utveckling.

Färgbox

Det här gör BRG

Business Region Göteborg skapar hållbar tillväxt genom att aktivt arbeta för kluster-och innovationsutveckling i Göteborgsregionen. Det gör vi genom att identifiera styrkeområden, knyta samman människor från företag, akademin och offentlig verksamhet i värdefulla nätverk, samt initiera branschsamarbeten som leder till kommersiellt bärkraftiga innovationer.

Vi bidrar med att, i samverkan med näringslivet, initiera test- och demoprojekt där nya innovativa lösningar utvecklas och testas på vår regionala arena. Detta skapar förutsättningar för konkurrenskraftiga, hållbara lösningar till den internationella marknaden - och attraherar dessutom investeringar och etableringar till Göteborgsregionen.

 

Tip a friend