Fem anledningar till att gå med i företagsnätverk

Har du någon gång funderat över att gå med i ett företagsnätverk, men tvekat för att det känns tidskrävande, svårt och jobbigt? Tänk om! Här listar vi fördelarna som gör att du kommer känna att du inte har råd att inte vara med.
Västsvensk Subsea

Att komma med i ett nätverk
Business Region Göteborg möter två samspelta herrar, som avslutar varandras meningar och verkar ha känt varandra i flera år. Håkan Dahlbom (till höger på bilden), marketing and sales manager på Synective Labs, och Håkan Sparrman, marknads- och försäljningsansvarig på Alkit, är båda med i nätverket Västsvensk Subsea sedan något år tillbaka. Det var här de träffades. Det gemensamma intresset för big data gjorde att de fick upp ögonen för varandras verksamheter. De hade inte setts innan och kände inte till varandras företag, men insåg fort att de kompletterar varandra. Synective levererar sensorsystem med hjälp av konfigurerbar elektronik. Alkits system samlar in mätvärdena från sensorsystemet, genomför en analys av datan, samt presenterar analysresultaten för användarna.

1. Känslan av att finnas med i ett större sammanhang
Båda personerna gillar känslan av att tillhöra ett branschkluster. Deras produkter och tjänster kan användas inom en rad olika branscher. Subsea är bara ett av de områden de är verksamma inom. De tycker att det är viktigt att finnas med i ett tydligt sammanhang och att subseabranschen i Västsverige synliggörs genom nätverket.

- Att samla företagen i regionen under ett tema – i detta fall subsea – är väldigt värdefullt. Klusterbygge handlar om tillit. Och klimatet mellan oss företagare är mycket mer öppet idag än vad det var för bara några år sedan. Nu vill företag söka gemensamma projekt och finner styrka och förmåga i att jobba tillsammans, säger Håkan Dahlbom, Synective, och Håkan Sparrman, Alkit.

2. Möjligheten att synliggöra sitt företag
Subseanätverket träffas regelbundet i både workshops och på seminarier. De personliga möten som nätverksträffarna ger utrymme för genererar möjlighet för något som man brukar kalla ”sändningstid”.

- Under nätverksträffarna får vi både som företag och personer sändningstid. Det betyder att alla får tid att göra sig hörda och sedda. Varje individ får tid att samtala. När det bereds tid för strukturerat – men ändå fritt – affärsmingel, för en lagom mängd människor, säg 8-20 personer, hinner alla få denna sändningstid, säger Håkan Dahlbom, marketing and sales manager, Synective Labs.

3. De nya affärskontakterna
Och det var under en sådan sändningstid som företagen  upptäckte varandra. Under en nätverksträff hamnade de i samma diskussionsgrupp och det gemensamma intresset för big data gjorde att de fick upp ögonen för varandras verksamheter och snabbt insåg att företagens erbjudanden kuggar in i varandra.Synective står för sensorsystem och mätvärdesinsamling. Alkit står mer för kommunikation, analys och presentation av analysresultaten för användarna.

Samarbetet som uppstod har redan gett resultat. Synective och Alkit är nu med i tre gemensamma EU-ansökningar. De rör mätvärdesinsamlingsplattformar (automotive, subsea, renewable energy), tillförlitlighet (vågenergi) samt tillförlitlighet (gruvindustri).

- Vi lär känna varandra på riktigt i nätverket. När två företag börjar samarbeta bygger vi upp affärsmodeller som tillsammans är högre upp i värdekedjan, än vad vi hade kunnat göra var och en för sig, säger Håkan Sparrman, Alkit.

4. Den uppstyrda mötesplatsen med långsiktigt perspektiv
- Ett företag vilket som helst kan inte skapa en mötesplats för ett nätverk. Då är det lätt att det blir partiskt eller gynnar vissas specialintressen. När en neutral aktör går in, såsom Business Region Göteborg, och skapar mötesplatsen, ger den en trygghet och tyngd bakom nätverket, säger både Håkan D och Håkan S.

Håkan D och Håkan S återkommer gärna till det strukturerade företagsminglet, som i princip alltid ingår som en del i nätverksträffarna. De understryker också vikten att vara uthållig över tid. Att bara träffas några gånger genererar inte mycket. Långsiktighet ger effekter. Nya affärsmöjligheter uppstår samtidigt som gamla försvinner, då omvärlden och marknader förändras kontinuerligt.

5. Möjligheterna till kompetensutveckling
I ett nätverk har man möjlighet att påverka innehållet på nätverksträffarna. Båda företagen uttrycker att de självklart har stort fokus på subsea i subseanätverket, men att de även har haft träffar om till exempel LinkedIn och big data.

- Företagen i nätverket lär sig också mycket av varandra.Det är väldigt spännande att ta del av till exempel svetsföretag och deras behov. Det gör att vi alla tvingas tänka i nya banor. Det är tydligt att ju mindre företag, desto mindre chans att sitta inne med alla svar. Tillsammans, i grupp, hittar vi varandra och kompletterar varandra för att skapa lösningar och svar, säger Håkan Sparrman, marknads- och försäljningsansvarig, Alkit.

Både Alkit och Synective ser att det finns flera saker som subseabranschen behöver fördjupa sig i. Branschen har ett enormt dokumentationskrav. Det är ett exempel på vad företagen behöver lära sig mer om. En annan sak är partneravtal. För i nätverk uppstår samarbeten och då behöver avtal skrivas mellan de samverkande parterna. Även där kan man med fördel stärka företagens kompetens, menar både Håkan D och Håkan S.

Färgbox

Synective Labs skapar lösningar som accelererar algoritmer i datorer, vilket i sin tur löser problem i industrin och sparar tid, energi och investeringskostnader för företag. Synective är verksamt inom telekom, fordon och  en rad branscher. Tillsammans med Business Sweden gjorde företaget en satsning inom subsea på den norska marknaden. Via Business Sweden fick Synective sedan kontakt med Business Region Göteborg som bjöd in till det då nystartade nätverket Västsvensk Subsea.
Vill du veta mer om Synective Labs?  Läs här: www.synective.se

Färgbox

Alkit Communication jobbar mycket med fordonsrelaterad datainsamling och analys samt forskning och utveckling inom bland annat life science-teknik.  Företaget koncentrerar datainsamlingen genom specifika  selektioner ur vilka analytiska slutsatser dras. Alkit har tidigare varit med i ett utvecklingsprojekt inom e-hälsa tillsammans Business Region Göteborg. Alkit, vars tjänsterkan appliceras på en rad olika branscher, hade haft funderingar kring om den maritima näringen skulle kunna vara ett nytt affärsområde, när det kom en öppning då Business Region Göteborg bjöd in till subseanätverket.
Vill du veta mer om Alkit Communications? Läs här: www.alkit.se

 

Tip a friend