Få fart på ditt företag

Vill du få ditt företag att växa? Vill du hitta fler kunder? Vill du skapa nya nätverk? Då ska du anmäla dig till Företag365 – ett program för dig som vill få fart på ditt företag.
Företag365 - ett program för dig som vill få fart på ditt företag

Företag365 är ett helt nytt affärsutvecklingsprogram som riktar sig till dig som är småföretagare eller nyföretagare.

Programmet är uppdelat i fyra delar, där du får hjälp med att hitta dina och framförallt ditt företags framgångsfaktorer. Under ledning av fyra erfarna rådgivare varvar vi teori med praktik och tillsammans skapar vi ett nyttigt erfarenhetsutbyte som ger dig värdefulla insikter för vad som är bäst för ditt företags utveckling.

Vid fyra tillfällen à 3 timmar arbetar vi utifrån helheten och skapar förståelse för sambanden mellan affärsmodellen, marknadsföringen, ekonomin och försäljningen. Efter programmet får du dessutom 2 timmars personlig rådgivning inom den del där du känner att du behöver mest stöd.

Företag365 innehåller fyra delar:

FTG365 - fyra block

 

Färgbox

Företag365 är ett affärsutvecklingsprogram utvecklat för småföretagare i Göteborgsregionen. Programmet har genomförts som en pilot i Alingsås under januari-mars 2017. Utvärderingen från deltagare och kursledare har varit positiv och för närvarande arbetar vi på att genomföra programmet under hösten.    

Kontakt och information: Maria Lindström, maria.lindstrom@businessregion.se

 

Tip a friend