Hur kan vi hjälpa dig?

Business Region Göteborg erbjuder en rad kostnadsfria tjänster till personer i Göteborgsregionen som vill starta eget företag.
Hos oss hittar du rätt rådgivning när du funderar på eller bestämt dig för att starta företag.

Det ska vara enkelt att starta företag i Göteborgsregionen. Genom att erbjuda kunskap och kontakter, hjälper vi entreprenörer och innovatörer göra sina affärsidéer till verklighet.

Har du en affärsidé hjälper vi dig att komma igång. Du kan bolla din idé med oss, vi ger dig goda råd och erbjuder dig utbildning så att du får rätt kunskap för att starta företag. Vi har också flera nätverk och mötesplatser för dig som driver företag så vi kan lotsa dig vidare till rätt kontakter. Driver du ett företag med samhällsnytta i fokus finns det affärsutvecklande insatser att ta del av. Det mesta är dessutom helt kostnadsfritt.  

Vad vi kan göra för dig?
Business Region Göteborg anordnar regelbundet olika seminarier och workshops för dig som ska starta eget företag, allt ifrån bokföring och hur man gör en affärsplan till skatteregler, anställningsregler och arbetsrätt. Att du samtidigt träffar andra i samma situation och skapar nya kontakter är en bonus.

Utöver rent praktiska tjänster driver vi även mer övergripande frågor för att underlätta för fler att starta och driva eget företag.

 

Operativa insatser:

Starta Företag-kurser – Dessa kurser arrangeras löpande i kommunerna runt om i Göteborgsregionen. De är väldigt uppskattade där du som deltagare får kunskap och kontakter för ditt framtida företagande samt insikt i vad det faktiskt innebär att driva företag. Läs mer om kurserna i vårt kalendarium.

Business Center – Här erbjuder vi kostnadsfri rådgivning till nyföretagare och andra som är intresserade av att starta företag. I dagsläget har vi ett Business Center i Angered och ett i Biskopsgården. På vårt Business Center i Biskopsgården drivs bland annat EU-projektet One Stop Future Shop – ett samverkansprojekt för att ge extra stöd till nyanlända, utrikesfödda och kvinnor. Läs mer på onestopfutureshop.

Företag365 – Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram som riktar sig till dig som är småföretagare eller nyföretagare och som känner att du behöver få fart på ditt företag. Företag365 arrangerads med start under hösten 2017. 

Socialt företagande – Företagsutveckling och ekonomiskt stöd till företagare som vill driva företag som social entreprenör inom den sociala ekonomin. Under 2017 kommer vi att genomföra fyra acceleratorer inom socialt entreprenörskap med start i augusti. Läs mer om Socialt företagande

Workshops/seminarier – Utvecklande och praktiska aktiviteter för nyföretagare och de som är intresserade av att starta företag. Du kan se vilka aktiviteter vi arrangerar och läsa mer om dem i vårt kalendarium.

 

Strategiska insatser:

Det entreprenöriella Göteborg – En stark entreprenöriell anda med många nystartade företag är viktig för den ekonomiska tillväxten i en region. Det är oftast här innovationer föds och blir till verklighet. Att starta ett nytt företag kan också vara en väg in till arbetsmarknaden för vissa personer, vilket på lång sikt ökar sysselsättningen. För att stärka innovations- och entreprenörsandan samt öka företagandet behövs en samlad insats i staden som även ger effekter i hela regionen. Just nu pågår en stor satsning för att lyfta entreprenörsklimatet i Göteborgsregionen. Det finns redan idag flera uppskattade organisationer som kan hjälpa till med kunskap och rådgivning kring att starta och driva företag. Tack vare etableringen av YESBOX - Home of entrepreneurs samlar vi många av dessa resurser på samma ställe för att ytterligare förbättra tillgänglighet och service till alla som vill starta och utveckla sina företagsidéer.

2021 – inför Göteborgs 400-årsjubileum driver Business Region Göteborg ett flertal projekt i syfte att stärka företagsandan i staden. Där ingår bland annat etableringen av en levande mötesplats för nyföretagare, entreprenörer och innovatörer i Gamlestaden. YESBOX heter den och öppnade i september 2017. Andra delar i 2021-satsningen är hur vi kommunicerar ut alla delar i den attitydförändring som ska skapa en mer entreprenörsdriven företagsanda i Göteborg. Med projekt som Saltet på Ringön ska vi även bredda entreprenörsbegreppet att även innefatta kreativa och konstnärliga verksamheter.

Färgbox

Verksamt.se
På verksamt.se finns samlad service och information från flera myndigheter på samma plats. Allt för att göra det enklare för dig som driver eller vill starta företag.

Färgbox

Almi.se
ALMI erbjuder genom Företagarskolan en kostnadsfri webbutbildning där du kan testa din affärsidé, arbeta fram din affärsplan och utvecklas som företagare. Genom Företagarskolan får du en bra översikt i hur du startar eget och driver ett företag.

 

 

Tip a friend