Socialt företagande

Behöver du ny kraft in i din organisation? Nu satsar vi på ett nytt nätverk inom socialt företagande med uppstart i februari 2018. Välkommen att anmäla ditt intresse senast den 1 februari.
Göteborgs Stads satsning på socialt företagande har en tydlig tanke: Att stötta samhällsentreprenörer som bidrar till samhällsnytta.

Välkommen att utvecklas och samarbeta med andra företag och organisationer i ett forum med målet att lyfta den sociala marknaden i Göteborg.

Vad är det nya nätverket?
Nätverket är en satsning på samverkan där vi gemensamt vill lyfta blicken för att hitta sätt att ta vara på den potential som finns i sociala organisationer och företag i Göteborgs Stad.

Vi utbyter kunskap och erfarenheter samt hittar nya vägar för att tillsammans och långsiktigt stärka våra verksamheter - individuellt, i grupp och för våra medlemmar kunder och kunder.

Vad menar vi med socialt företagande?
Med socialt företagande menar vi olika aktörer, såsom företag, stiftelser och föreningar, vars främsta drivkraft är samhällsnytta och som verkar på olika nivåer i samhället. Vi vänder oss till verksamma inom Göteborgs Stad.

Vem vänder sig nätverket till?
Träffarna vänder sig till dig som driver eller ansvarar för en social i
dédriven organisation/förening eller socialt företag som arbetar för samhällsnytta och som vill fortsätta göra skillnad över tid.

Din organisation har kommit förbi uppstartsfasen och behöver råd och stöd framåt i utvecklingsprocessen. Du som närvarar på träffarna ska vara verksamhetsledare eller i annan ledande roll i verksamheten.

Hur kommer träffarna se ut?
Nätverket anordnas av Business Region Göteborg som tillhandahåller samtalsledning, innehåll och stöd.  Varje nätverk har ett tema med en samtalsledare, punkter som vi diskuterar och arbetar utifrån.

Exempel på frågor i nätverket att känna igen sig:
-Hur tar vi vara på ork och energi hos våra verksamhetsledare, medarbetare och volontärer?
-Hur kan vi få upp ögonen för den nytta vi gör i Göteborg?

-Vet vi vad vi gör bra och vad vi gör bäst?
-Hur kan vi skruva på vår verksamhet för att frigöra tid och resurser?

-Hur möter vi förändringar runt omkring oss?
-Hur ser stödet ut för verksamheter som våran och vet vi vilka aktörer/organisationer som kan hjälpa oss med olika saker?
-Hur kan vi arbeta mer tillsammans med andra organisationer/företag för gemensamma mål?

Hur kommer träffarna se ut?
Varje nätverk har ett tema med en samtalsledare, punkter som vi diskuterar och arbetar utifrån.
På tillfällena så tar vi med oss lärdomar från våra egna verksamheter. Vi kommer också att bjuda in gäster med nya perspektiv. Vi bjuder på fika vid varje tillfälle.

Utvecklingsmedel att söka efter avslutat närverk
För aktiva deltagare finns möjlighet att söka medel för att utveckla sin verksamhet. Summa, villkor och ansökningsförfarande kommer att presenteras närmare i början av 2018.

Datum och tider 2018
19 feb    - 13.00 - 16.00 - Uppstart
1 mars - 13.00 - 16.00
7 mars - Social affärsdag 1  (halvdag)
12 apr     - 13.00 - 16.00
25 apr     - 13.00 - 16.00
15 maj - Social affärsdag 2 (halvdag)
24 maj - 8.00 - 13.00

Sociala affärsdagar
De sociala affärsdagarna innebär branschdagar där vi lyfter socialt företagande i ett bredare perspektiv. De ingår för dig som deltar i nätverket, men andra sociala företag och organisationer kommer också att bjudas in. Här får vi inspiration och lyfter det som behövs för att socialt företagande ska växa sig starkare. Mer information om de sociala affärsdagarna kommer till våren 2018.

Skicka in din intresseanmälan senast den 1 februari 2018.
Efter intresseanmälan blir du kontaktad för ett möte osv. Efter mötet fördelas grupplatserna.

Här kan du ladda ner en sammanfattande pdf om nätverket för sociala företag>

Vill du veta mer om satsningen eller anmäla ditt intresse?
Varmt välkommen att kontakta

Hanna Dahlberg
Projektledare Socialt Företagande
Business Region Göteborg
hanna.dahlberg@businessregion.se
Tel 031-367 61 56

 

Färgbox

Göteborgs Stads satsning på socialt företagande har en tydlig tanke: Att stötta samhällsentreprenörer som bidrar till hållbar nytta genom att ta vara på kraften att hitta lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar.

Socialt företagande drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad sedan 2014.

Färgbox

MIKROFONDEN VÄST  2014 - 2017
I samarbete med Mikrofonden Väst erbjuder vi också mikrolån till verksamheter inom ramen för socialt företagande. Det kan exempelvis handla om hjälp med en checkkredit på banken så att du får bättre likviditetsflöde och klarar att betala innan pengar kommer in. Eller så kan du få hjälp med hyresgaranti om du skulle behöva ligga ute med pengar för framtida hyra. Grunden är densamma; Att du ska känna dig tryggare i din vardag och känna ett stöd i att finanserna går ihop i slutet av månaden - så att du kan koncentrera dig på din verksamhet utan att vara orolig.
Läs gärna mer på www.mikrofonden.se.

 

Tip a friend