Socialt företagande

Göteborgs Stads satsning på socialt företagande har en tydlig tanke: Att stötta samhällsentreprenörer som bidrar till hållbar nytta genom att ta vara på kraften att hitta lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar. Vår nya satsning är Varsågoda Accelerator - ett utvecklingsprogram för social innovation - pågår under 2017.
Göteborgs Stads satsning på socialt företagande har en tydlig tanke: Att stötta samhällsentreprenörer som bidrar till hållbar nytta genom att ta vara på kraften att hitta lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar. Vår nya satsning är Varsågoda, en social accelerator, som kommer att genomföras i två omgångar under hösten 2017. Sista ansökningsdag är 15 september.

Tillsammans löser vi samhällsutmaningar

Socialt företagande är ett brett begrepp med en tydlig tanke: Att skapa företag som bidrar till ett bättre samhälle. Och vi står idag inför många olika gemensamma samhällsutmaningar som vi behöver hitta lösningar på; sysselsättningen, klimatfrågan och hälsorelaterade frågor, för att bara nämna några.

Men i oss människor bor också en stark kraft, innovativa idéer och kreativitet att vilja vara med och lösa dessa samhällsutmaningar. Och Göteborgs Stad satsning på socialt företagande är just detta: Att den innovationskraft, det engagemang och den kreativitet som finns bland företagare och entreprenörer i staden ska tas tillvara på bästa sätt och vara en del av lösningen på de gemensamma samhällsutmaningar vi har i staden.

Poängen med socialt företagande är således att samhällsnytta går före vinstintresse. Men även om man inte drivs av pengar, så behöver sociala entreprenörer, liksom alla företagare, affärsutvecklande insatser och olika former av stöd för att driva ett projekt, eller en verksamhet, så att den blir hållbar. Och det är där Business Region Göteborg kommer in.

Socialt företagande i Göteborg - vad händer?
År 2014 fick Business Region Göteborg uppdraget att skapa bättre förutsättning för socialt företagande i Göteborgs Stad. Under 2014-2016 pågick tre ansökningsomgångar av utlysningen Varsågod(a), som då kombinerade finansiellt stöd med affärsutvecklande insatser.

Under hösten 2016 genomfördes också en pilot-accelerator för sociala idéer, One Stop Academy, där vi vände på konceptet. Vi införde tydligare fokus på affärsutveckling och det finansiella stödet kom endast några få till del. Vår utvärdering visade också att affärsutvecklingsstödet var det som ansetts göra bäst nytta för de företag som deltagit.

Varsågoda - acceleratorn för samhällsutmaningar
Under 2017 utvecklar vi och driver acceleratorkonceptet vidare. Under året kommer vi att genomföra totalt fyra acceleratorer med tre olika teman, i två olika omgångar, för entreprenörer med idéer om hur vi kan lösa olika samhällsutmaningar.

Övriga insatser
Ända sedan 2014 samarbetar vi också med Mikrofonden Väst, där du som är social entreprenör kan få stöd i form av hyres- och bankgarantier. Vi har också stöttat plattformen för socialt företagande Social Trade, samt delat ut ett specialpris för socialt företagande i samband med The Brewhouse Award (läs mer nedan).

VARSÅGODA - finansiellt och affärsutvecklande projektstöd - 2014 - 2016
Varsågoda var vår första utlysning av finansiellt projektstöd till sociala företag i kombination med affärsutvecklande insatser. Projektutlysningarna för Varsågoda startade under våren 2014 och fortlöpte till 2016 års slut. Här kan du läsa mer om de som fått stöd>

MIKROFONDEN VÄST  2014 - 2017
I samarbete med Mikrofonden Väst erbjuder vi också mikrolån till verksamheter inom ramen för socialt företagande. Det kan exempelvis handla om hjälp med en checkkredit på banken så att du får bättre likviditetsflöde och klarar att betala innan pengar kommer in. Eller så kan du få hjälp med hyresgaranti om du skulle behöva ligga ute med pengar för framtida hyra. Grunden är densamma; Att du ska känna dig tryggare i din vardag och känna ett stöd i att finanserna går ihop i slutet av månaden - så att du kan koncentrera dig på din verksamhet utan att vara orolig.
Läs gärna mer på www.mikrofonden.se.

ONE STOP ACADEMY - en pilotaccelerator hösten 2016
One Stop Academy var en pilot för en social accelerator, ett utvecklingsprogram inriktat mot socialt företagande. Programmet bestod av workshops och seminarier inom affärsutveckling, ledarskap, konceptutveckling – med det sociala entreprenörskapet som en röd tråd. Pilotprojektet drevs inom ramen för projektet One Stop Future Shop under perioden 8 sep–12 nov 2016  och innehöll totalt tolv obligatoriska utbildningstillfällen, där varje tillfälle var en hel- eller halvdag.

I acceleratorn fick deltagarna också möjlighet till individuell affärsutveckling och mentorskap. Totalt antal platser på kursen var 12 – med 6 antagna i reserv. Vinnare i den första acceleratorn blev Urban Narrative. Läs mer om One Stop Academy.

THE BREWHOUSE AWARD 2015 och 2016
The Brewhouse Award, Sveriges mest nyskapande idé- och innovationstävling, är en tävling som vänder sig till kulturella och kreativa näringar. I en av tävlingens kategorier, "Sociala innovationer och socialt entreprenörskap" delades det ut ett specialpris under 2015 och 2016 inom ramen för satsningen på socialt entreprenörskap.

SOCIAL TRADE - Business for inclusion
Social Trade är de sociala företagens säljkanal i Göteborg och de har fått stöd inom ramen för satsningen på socialt företagande i Göteborg eftersom de utgör en plattform och säljkanal för sociala företag i staden.

Färgbox

Socialt företagande drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad.

Färgbox

Varsågoda Accelerator är ett affärsutvecklingsprogram där du som har en samhällsnyttig affärsidé kan få möjlighet till mer kunskap och kontakter och ge din idé en rejäl skjuts.

Här kan du läsa mer och ansöka>

 

Har du en idé för samhällsnytta? Ansök till Varsågoda Accelerator 2017!

Varsågoda är en social accelerator dit du kan söka som är samhällsentreprenör och har en idé som kan lösa en samhällsutmaning i Göteborgs Stad. Hösten 2017 kan du som driver förening, stiftelse och aktiebolag med samhällsnytta i fokus få möjlighet att utveckla din bästa samhällsfrämjande idé. Ansök senast den 15 september 2017.

Socialt företagande drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad.

Tip a friend