Socialt företagande

Behöver du ny kraft in i din organisation? Nu satsar vi på ett nytt nätverk inom socialt företagande med start i september 2018. Välkommen att anmäla ditt intresse senast den 1 september.
Göteborgs Stads satsning på socialt företagande har en tydlig tanke: Att stötta samhällsentreprenörer som bidrar till samhällsnytta.

Välkommen att utvecklas och samarbeta med andra företag och organisationer i ett forum med målet att lyfta den sociala marknaden i Göteborg.

Nätverket är en satsning på samverkan där vi gemensamt vill lyfta blicken för att hitta sätt att ta vara på den potential som finns i sociala organisationer och företag i Göteborgs Stad.

Vi utbyter kunskap och erfarenheter samt hittar nya vägar för att tillsammans och långsiktigt stärka våra verksamheter - individuellt, i grupp och för våra medlemmar och kunder.

Vad menar vi med socialt företagande?
Med socialt företagande menar vi olika aktörer, såsom företag, stiftelser och föreningar, vars främsta drivkraft är samhällsnytta och som verkar på olika nivåer i samhället.

Vem vänder sig nätverket till?
Träffarna vänder sig till dig som driver eller ansvarar för en social i
dédriven organisation/förening eller ett socialt företag som arbetar för samhällsnytta och som vill fortsätta göra skillnad över tid. Du som närvarar på träffarna ska vara verksamhetsledare eller i annan ledande roll i verksamheten.

Din organisation har kommit förbi uppstartsfasen och behöver råd och stöd framåt i utvecklingsprocessen. Och du ska vara verksam inom Göteborgs Stad.

Hur kommer träffarna se ut?
Nätverket anordnas av Business Region Göteborg som tillhandahåller samtalsledning, innehåll och stöd. Varje nätverk har ett tema med en samtalsledare och punkter som vi diskuterar och arbetar utifrån.

På tillfällena tar vi med oss lärdomar från våra egna verksamheter. Vi kommer också att bjuda in gäster med nya perspektiv. Vi bjuder på fika vid varje tillfälle.

Exempel på frågor i nätverket:
-Hur tar vi vara på ork och energi hos våra verksamhetsledare, medarbetare och volontärer?
-Hur kan vi få upp ögonen för den nytta vi gör i Göteborg?

-Vet vi vad vi gör bra och vad vi gör bäst?
-Hur kan vi skruva på vår verksamhet för att frigöra tid och resurser?

-Hur möter vi förändringar runt omkring oss?
-Hur ser stödet ut för verksamheter som våran och vet vi vilka aktörer/organisationer som kan hjälpa oss med olika saker?
-Hur kan vi arbeta mer tillsammans med andra organisationer/företag för gemensamma mål?

Utvecklingsmedel att söka efter avslutat nätverk
För aktiva deltagare finns möjlighet att söka medel för att utveckla sin verksamhet. Summa, villkor och ansökningsförfarande kommer att presenteras närmare under hösten 2018.

Datum
25 sep kl 13:00-16:00 - Uppstart
16 okt kl 13:00-16:00
6 nov kl 13:00-16:00
20 nov kl 08:30-12:00 - Social affärsdag 
27 nov kl 13:00-16:00
11 dec kl 13:00-16:00

Social Affärsdag - 20 nov 2018
Den sociala affärsdagen är en branschdag där vi lyfter socialt företagande i ett bredare perspektiv. Den Sociala Affärsdagen ingår för dig som deltar i nätverket, men andra sociala företag och organisationer kommer också att bjudas in. Här får vi inspiration och lyfter det som behövs för att socialt företagande ska växa sig starkare.

Mer information om den sociala affärsdagaren kommer under hösten.

Skicka in din intresseanmälan senast den 1 september 2018
Efter intresseanmälan blir du kontaktad för ett möte och efter mötet fördelas grupplatserna.

Här kan du ladda ner sammanfattande information om nätverket för sociala företag>

Vill du veta mer om satsningen eller anmäla ditt intresse?
Varmt välkommen att kontakta

Maria Lundin
Projektledare Socialt Företagande
Business Region Göteborg
maria.lundin@businessregion.se
Tel 031-367 61 56

 

Färgbox

Göteborgs Stads satsning på socialt företagande har en tydlig tanke: Att stötta samhällsentreprenörer som bidrar till hållbar nytta genom att ta vara på kraften att hitta lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar.

Socialt företagande drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad sedan 2014.

Färgbox

MIKROFONDEN VÄST 
I samarbete med Mikrofonden Väst erbjuder vi också mikrolån till verksamheter inom ramen för socialt företagande. Det kan exempelvis handla om hjälp med en checkkredit på banken så att du får bättre likviditetsflöde och klarar att betala innan pengar kommer in. Eller så kan du få hjälp med hyresgaranti om du skulle behöva ligga ute med pengar för framtida hyra. Grunden är densamma; Att du ska känna dig tryggare i din vardag och känna ett stöd i att finanserna går ihop i slutet av månaden - så att du kan koncentrera dig på din verksamhet utan att vara orolig.
Läs gärna mer på www.mikrofonden.se.

 

Tip a friend