VARSÅGODA - en accelerator för sociala företag i Göteborg

Varsågoda är en social accelerator dit du kan söka som är samhällsentreprenör och har en idé som kan lösa en samhällsutmaning i Göteborgs Stad. Hösten 2017 kan du som driver förening, stiftelse och aktiebolag med samhällsnytta i fokus få möjlighet att utveckla din bästa samhällsfrämjande idé. Ansök senast den 15 juni eller 15 september 2017.

Tillsammans löser vi samhällsutmaningar i Göteborg!

Vi ser idag många olika samhällsutmaningar i vår stad som vi behöver hitta lösningar på; miljön, sysselsättningen, integrationsfrågan och hälsofrågor, för att bara nämna några.

Men vi vet också att det finns oerhört många kreativa människor och innovativa idéer ute bland företagen. Och de idéerna vill vi i Göteborgs Stad gärna ta tillvara på och förverkliga till hållbara affärsidéer.

Ett nytt affärsutvecklingsprogram

Varsågoda är en ny social accelerator -  ett intensivt affärsutvecklingsprogram - för dig som är samhällsentreprenör och har en idé som kan lösa en samhällsutmaning i Göteborg.

Hösten 2017 kommer vi att genomföra totalt fyra acceleratorprogram; två med samhällsutmaningsdrivna teman och två med generella teman.

Vem kan söka?

Du som idag driver en förening, stiftelse eller ett aktiebolag (som i bolagsordningen definierar samhällsnytta högre än ekonomisk vinst) kan ansöka till acceleratorn.

Fyra acceleratorer - två omgångar

Acceleratorn kommer att genomföras i två omgångar, som fyra separata affärsutvecklingsprogram, där två av dem har utmaningsdrivna tematiska inriktningar och två är generellt inriktade.

Under 2017 tar vi oss an två större tematiska samhällsutmaningar – ”Slit-och-släng” och ”Kortare vårdköer”. Tillsammans med dessa två kommer vi också att genomföra en generell accelerator, vid två tillfällen, med temat ”Göteborgs samhälleliga utmaningar”. Där finns det möjlighet att ansöka med en idé som kopplar an till alla Göteborgs Stads budgets uttalade utmaningar, vilket innebär att det ges möjligheten till större idébredd än till de två tematiska programmen.

När pågår acceleratorprogrammet?

Var och en av de fyra acceleratorerna pågår under en två-månaders-period hösten 2017. Accelerator 1 och 2 pågår parallellt och accelerator 3 och 4 pågår parallellt.

Här kan du se under vilka tider som respektive accelerator med respektive tema pågår:

Accelerator 1 – ”Slit-och-släng”
Den 11 september till 21 november 2017.

Accelerator 2 ”Göteborgs samhälleliga utmaningar”
Den 11 september till 21 november 2017.

Accelerator 3 – ”Kortare vårdköer”
Den 16 oktober till den 15 december 2017.

Accelerator 4 – ”Göteborgs samhälleliga utmaningar”
Den 16 oktober till den 15 december 2017.

Vilka ansökningsperioder gäller?

Ansökningsperioderna varierar beroende på vilken accelerator du vill söka till;

Accelerator 1 – ”Slit-och-släng”
Ansökningstid pågår 15 maj - 15 juni 2017.

Accelerator 2 – ”Göteborgs samhälleliga utmaningar”
Ansökningstid pågår 15 maj - 15 juni 2017.

Accelerator 3 – ”Kortare vårdköer”
Ansökningstid pågår 14 augusti - 15 september 2017.

Accelerator 4 – ”Göteborgs samhälleliga utmaningar”
Ansökningstid pågår 14 augusti - 15 september 2017.

Ansökan öppnar den 15 maj 2017.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Färgbox

Göteborgs Stads satsning på socialt företagande har en tydlig tanke: Att stötta samhällsentreprenörer som bidrar till hållbar nytta genom att ta vara på kraften att hitta lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar.

Socialt företagande drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad.

Under 2017 sker detta i form av acceleratorer, ett intensivt affärsutvecklingsprogram, för sociala företag. Det är en vidareutveckling av det acceleratorkoncept för socialt företagande som tog genomfördes hösten 2016 i One Stop Academy, och som drevs i samarbete med One Stop Future Shop på Vårväderstorget i Göteborg.

Tip a friend