VARSÅGODA - en accelerator för sociala företag i Göteborg

Varsågoda Accelerator är ett affärsutvecklingsprogram dit du kan söka som är samhällsentreprenör och har en idé som kan lösa en samhällsutmaning i Göteborgs Stad. Hösten 2017 kan du som driver förening, kooperativ, stiftelse och aktiebolag med samhällsnytta i fokus få möjlighet att utveckla din bästa samhällsfrämjande idé. Ansök senast 15 september 2017.
VARSÅGODA - en accelerator för sociala företag i Göteborg

Tillsammans löser vi samhällsutmaningar i Göteborg!

Vi ser idag många olika samhällsutmaningar i vår stad som vi behöver hitta lösningar på; miljön, sysselsättningen, integrationsfrågan och hälsofrågor, för att bara nämna några.

Men vi vet också att det finns oerhört många kreativa människor och innovativa idéer ute bland företagen. Och de idéerna vill vi i Göteborgs Stad gärna ta tillvara på och förverkliga till hållbara affärsidéer.

Ett nytt affärsutvecklingsprogram

Varsågoda är en social accelerator -  ett intensivt affärsutvecklingsprogram - för dig som är samhällsentreprenör och har en idé som kan lösa en samhällsutmaning i Göteborgs Stad.

Vem kan söka?

Du som idag driver en förening, kooperativ, stiftelse eller ett aktiebolag (som i bolagsordningen definierar samhällsnytta högre än ekonomisk vinst) kan ansöka till acceleratorn.

Fyra acceleratorer, tre teman, två omgångar

Acceleratorn kommer att genomföras i två omgångar, som fyra separata affärsutvecklingsprogram, där två utgår från Göteborgs samhällsutmaningar och två har specifika teman; Slit-och-släng-utmaningen samt utmaningen En matchande arbetsmarknad.

Läs mer om vad vi menar med:
Göteborgs samhällsutmaningar >>
Slit-och-släng - utmaningen >>
En matchande arbetsmarknad >>

När pågår acceleratorprogrammet?

Var och en av de fyra acceleratorerna pågår under en två-månaders-period hösten 2017. Accelerator 1 och 2 pågår parallellt och accelerator 3 och 4 pågår parallellt.

Här kan du se under vilka tider som respektive accelerator med respektive tema pågår:

Accelerator 1 – Slit-och-släng-utmaningen
Den 11 september till 21 november 2017.

Accelerator 2 - Göteborgs samhällsutmaningar
Den 11 september till 21 november 2017.

Accelerator 3 – En matchande arbetsmarknad
Den 16 oktober till den 15 december 2017.

Accelerator 4 – Göteborgs samhällsutmaningar
Den 16 oktober till den 15 december 2017.

Vilka ansökningsperioder gäller?

Ansökningsperioderna varierar beroende på vilken accelerator du vill söka till;

Accelerator 1 – Slit-och-släng
Ansökningstid pågår 15 maj - 15 juni 2017. Ansökan ska vara inskickad senast den 15 juni kl 23.59.

Accelerator 2 – Göteborgs samhällsutmaningar
Ansökningstid pågår 15 maj - 15 juni 2017. Ansökan ska vara inskickad senast den 15 juni kl 23.59.

Accelerator 3 – En matchande arbetsmarknad
Ansökningstid pågår 15 aug - 15 sep 2017. Ansökan ska vara inskickad senast den 15 sep kl 23.59.

Accelerator 4 – Göteborgs samhällsutmaningar
Ansökningstid pågår 15 aug - 15 sep 2017. Ansökan ska vara inskickad senast den 15 sep kl 23.59.

Så här ansöker du till Varsågoda Accelerator

Börja med att läsa Ansökningsguiden >>

Ansökan sker i ett digitalt formulär. I ansökningsguiden hittar du instruktioner samt information om vilka dokument/handlingar du behöver ha tillhanda för att kunna färdigställa den digitala ansökan. Förbered dessa dokument/handlingar innan du går in för att fylla i din digitala ansökan.

Observera att ansökan måste slutföras när du startat; det går alltså inte att spara en halvfärdig ansökan utan du måste fylla i alla uppgifter samt bifoga de dokument du hänvisar till vid ett och samma tillfälle.

Varje accelerator har ett enskilt ansökningsformulär där du beskriver din idé för den accelerator du valt att ansöka till. Detta dokument ska bifogas din digitala ansökan.

När du fyllt i din digitala ansökan, bifogat ditt ansökningsformulär och övriga dokument, får du en bekräftelse till den mejladress du uppgivit. Spara din bekräftelse.

Den 15 augusti får du tillgång till länkarna för ansökan.

När får man besked om man blivit antagen?

För acceleratorer som pågår 11 sep - 21 nov meddelas deltagarna den 21 augusti och för de som pågår 16 okt - 15 dec meddelas deltagarna den 3 oktober.

Schema Varsågoda Accelerator Slit-och-Släng-utmaningen Backa Brunnsbo 11 sep - 21 nov

Block 1

11-sep

Måndag

16.00 – 20.00

Block 2

18-sep

Måndag

16.00 – 20.00

Block 3

25-sep

Måndag

16.00 – 20.00

Block 4

02-okt

Måndag

16.00 – 20.00

Block 5

09-okt

Måndag

16.00 – 20.00

Block 6

16-okt

Måndag

16.00 – 20.00

Block 7

23-okt

Måndag

16.00 – 20.00

Block 8

25-okt

Onsdag

16.00 – 20.00

Block 9

06-nov

Måndag

16.00 – 20.00

Studiebesök

14-15 nov

tis/ons

heldagar

Block 10

20-nov

Måndag

16.00 – 20.00

 

Schema Varsågoda Accelerator Göteborgs samhällsutmaningar Frölunda Kulturhus 11 sep - 21 nov

Block 1

11-sep

Måndag

16.00 – 20.00

Block 2

18-sep

Måndag

16.00 – 20.00

Block 3

25-sep

Måndag

16.00 – 20.00

Block 4

02-okt

Måndag

16.00 – 20.00

Block 5

09-okt

Måndag

16.00 – 20.00

Block 6

16-okt

Måndag

16.00 – 20.00

Block 7

23-okt

Måndag

16.00 – 20.00

Block 8

24-okt

Tisdag

16.00 – 20.00

Block 9

06-nov

Måndag

16.00 – 20.00

Studiebesök

14-15 nov

tis/ons

heldagar

Block 10

20-nov

Måndag

16.00 – 20.00

 

Schema för acceleratorerna 16 okt - 15 dec

Schema kommer inom kort.

Frågor?

Välkommen att kontakta Maria Lundin
Projektledare för socialt företagande, Business Region Göteborg
maria.lundin@businessregion.se
Telefon 031-367 61 56

Hjärtligt välkommen med din ansökan!

 

Färgbox

Göteborgs Stads satsning på socialt företagande har en tydlig tanke: Att stötta samhällsentreprenörer som bidrar till hållbar nytta genom att ta vara på kraften att hitta lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar.

Under 2017 sker detta i form av acceleratorer, ett intensivt affärsutvecklingsprogram, för sociala företag. Det är en vidareutveckling av den pilotaccelerator för socialt företagande som genomfördes hösten 2016 i och som drevs i samarbete med EU-projektet One Stop Future Shop på Vårväderstorget i Göteborg.

Socialt företagande drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad.

Färgbox

Bild vänster uppifrån:Cirkus Unik, Bigård, Amningshjälpen, EcoMarket,Klädoteket/Fasion Festival, Jobbpuzzlet/Bräcke Diakoni, Real stars, ReTurn, InterAct Kulturmöten, Urban Scrapyard, Resursrestaurangen, RFHL, MR-piloterna, God man med hjärtat, InterAct Kulturmöten.

 

Har du en idé för samhällsnytta? Ansök till Varsågoda Accelerator 2017

Varsågoda är en social accelerator dit du kan söka som är samhällsentreprenör och har en idé som kan lösa en samhällsutmaning i Göteborgs Stad. Hösten 2017 kan du som driver förening, stiftelse och aktiebolag med samhällsnytta i fokus få möjlighet att utveckla din bästa samhällsfrämjande idé. Ansök senast den 15 juni eller 15 september 2017.

Socialt företagande drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad.

Tip a friend