En social pilotaccelerator 2016

Socialt företagande inom Business Region Göteborg är till för att skapa hållbara verksamheter – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Hösten 2016 testkördes ett pilotprogram under namnet One Stop Academy – en social accelerator som skulle komma att ge internationellt avtryck.
One Stop Academy - deltagare hösten 2016

One Stop Academy var en social accelerator riktad till organisationer som ville utveckla sitt samhällsentreprenörskap och samtidigt göra världen till en bättre plats. De som deltog hade ambitioner att lösa sociala, kulturella eller miljömässiga utmaningar. Idéerna och företagandet var verktyget och samhällsnyttan var målet.

Den sociala acceleratorn
One Stop Academy bestod av en unik interaktiv serie workshops och seminarier gav deltagande personer och organisationer det stöd och de verktyg de behöver för att lyckas med sitt sociala företagande. Programmet var utformat som en läroprocess som hela tiden utvecklades tillsammans med deltagarna och deras projekt. Syftet var att göra internationellt avtryck och även bygga plattformar utanför Sveriges gränser.

Utöver möjligheten att utveckla sina nätverk, vässa sina verktyg och projektidéer fick deltagarna individuell affärsutveckling och mentorskap. I potten fanns även ett stipendium på 50 000 kr som ett av de deltagande projekten fick i slutet av acceleratorn. Vinstpengarna används nu till fortsatt affärsutveckling av det vinnande konceptet Urban Narrative.

Internationellt avtryck
Den sociala acceleratorn One Stop Academy startade i början av september och pågick till och med 14 november 2016. Det vi kunde se ganska snart efter start var att acceleratorn fått ett internationella i sociala kanaler. När vi mätte 24 Tweets hade vi nått 5 575 och haft 634 internationella unika profilbesök från Sverige, Storbritannien, USA , Finland, Kanada, Australien, Indien, Tyskland, Spanien och Frankrike. 63% män och 37% kvinnor.

Via taggen #onestopacademy kunde man följa och dela utvecklingen av programmet. Taggen finns fortfarande sökbar på Twitter och Storify. Det går även att skriva in den i din sökmotor så får du upp alla inlägg och information om den sociala acceleratorn.

Färgbox

One Stop Academy var ett pilotprojekt för en social accelerator som genomfördes hösten 2016. Ansvarig för programmet var Business Region Göteborg med Social Resursförvaltning och Västra Götalandsregionen som medfinansiärer.

Acceleratorprogrammet genomfördes i EU-projektet One Stop Future Shop.

 

Tip a friend