Vinnare sociala pilotacceleratorn 2016

The Urban Narrative – ett workshop-koncept för freds- och konfliktarbete – skapat av Ulrika Nandra utsågs till bästa koncept under höstens pilot av den sociala acceleratorn One Stop Academy.
Ulrika Nandra, vinnare One Stop Academy 2016

One Stop Academy – ett pilotprogram inom Socialt företagande – pågick i tre månader under hösten, från september till november 2016. Totalt var det tolv organisationer som deltog i acceleratorn och det koncept som utvecklades mest och bäst enligt deltagarna själva var The Urban Narrative, som är ett workshop-koncept för freds- och konfliktarbete på individ, lokal och global nivå med kreativt skrivande som metod. Ulrika Nandra är journalisten som har skapat det gränsöverskridande konceptet som även belönades med 50 000 kr till verksamheten. 

Ditt skrivarkoncept vann. Hur känns det? 
- Jag blev väldigt rörd när jag fick reda på att det var mitt koncept som utsetts till det bästa av de tolv som var med i acceleratorn. Det var väldigt roligt, ett erkännande och en otrolig kick inför framtiden. Men framförallt en bekräftelse om att jag är på rätt väg med mitt workshop-koncept inom kreativt skrivande.

Hur kom du i kontakt med One Stop Adademy?
- Jag sökte på webben efter organisationer som var intresserade att hjälpa företag inom den sociala sektorn. Det var så jag kom i kontakt med Business Region Göteborg och Ali Tabrizi som arbetar med Socialt företagande. Han tyckte mitt workshop-koncept lät intressant och föreslog att jag skulle söka till accelerator-programmet som startade i september.

Vad är det bästa du fått ut av att vara med i accelerator-programmet? 
- Att det går att driva ett socialt företag. Det är på riktigt. Man kan affärsutveckla och förbättra sina tjänster precis som alla andra.

- Jag hade en bra grund för mitt workshop-koncept i skrivande. Men det fanns väldigt mycket utvecklingspotential. Genom acceleratorn blev det förtydligat och förfinat. Vi smalnade av och en tydligare utformning växte fram.

Hur tycker du metodiken för One Stop Academy fungerade?
- Acceleratorn var uppbyggd i flera workshopbaserade block. Det är ett arbetssätt som passar mig, man får tänka efter och arbeta igenom sina idéer. Genom att vi hela tiden pitchade våra idéer fick man konkret feedback på sin idé och hur den kunde utvecklas. I och mer att den mättes direkt och man kunde se vad som behövde förbättras och förtydligas. Det gav oss också en verklig trigger för att komma vidare med våra projekt och vad man behövde arbeta vidare på.

- Under programmet fick jag flera aha-upplevelser. Bland annat att man kan mäta social impact, alltså vilka effektmål och avtryck en socialt inriktad verksamhet har på samhället.

Citat

- Skrivövningar inbjuder till nyanseringar och reflektion. Ett sätt att lösa konflikter på och att kunna bearbeta.

Avsändare

Ulrika Nandra

Du har utformat ett i workshop-format för freds- och konfliktarbete, vad bygger det på?
- Mitt koncept handlar om att genomföra workshops baserade på olika teman. De är riktade till olika grupper, för olika miljöer. De är dels en metod för inlärning men också att man får tid att reflektera och tänka efter på ordens betydelse. Det hjälper oss att kommunicera bättre, att skapa diskussion och debatt. Man får tid att diskutera innebörden av ord och begrepp, och genom att man sätter dem i sitt sammanhang blir de tydligare för alla.

- Skrivande är en universell metod för att reflektera, nyansera, förstå, bearbeta, skapa konfliktlösningar, få saker att sjunka in på djupet. Det är ett sätt att få ny kraft, nya tankar och idéer, hitta sätt att lösa utmaningar i hållbarhetsfrågor, få till förändring och möjlighet att utveckla sig själv och sina problemformuleringar.  

- Skrivande gör att man få fokusera på orden och för att starta en skapandeprocess, ett sätt att få igång andra. Konceptet ska kunna användas i olika miljöer, på olika språk, i olika delar av världen.

Hur kommer du fortsätta utveckla konceptet genom vinsten i One Stop Academy?
- Jag vill bygga upp en organisation som kan genomföra kreativa skrivar-workshops runt om i världen. Till att börja med ska jag färdigställa en metodbok med de workshops som jag idag har tagit fram. Den är tänkt att översättas till två språk redan från början. Tanken är att metodboken ska kunna användas överallt, i Brasilien likaväl som i Kambodja.

- Som ett andra steg ska jag lansera en hemsida som ska bli en levande mötesplats för skribenter med olika bakgrund, professionella såväl som amatörer. Utifrån den plattformen är det även tänkt att skapa bland annat ett obundet reportagemagasin.

Färgbox

One Stop Academy är ett pilotprogram inom Socialt företagande. Piloten pågick i tre månader, från september till november, 2016. Av de tolv deltagarna utsågs Ulrika Nandras koncept för kreativt skrivande som bästa och belönades med 50 000 kr. 

Ansvarig för programmet One Stop Academy är Business Region Göteborg med Social Resursförvaltning och Västra Götalandsregionen som medfinansiärer. Accelerator-programmet genomfördes på vårt Business Center i Biskopsgården, som är en del av EU-projektet One Stop Future Shop.

 

Tip a friend