Tillstånd och regler

Företagslotsen hjälper dig som företagare att enkelt komma vidare i svåra ärenden.
Företagslotsen - tillstånd och regler

Tillstånd och regler

På Göteborgs Stads hemsida kan du läsa allt om regler och tillstånd som har med ditt företagande att göra. Du kan till exempel ansöka om tillstånd för alkoholservering, livsmedelsverksamhet eller se vad som gäller om du vill starta friskola eller torghandel. Du hittar all information om kommunens regler som du behöver känna till som företagare. Frågor om tillstånd och regler i Göteborgs Stad >

Svåra ärenden

Ibland är det svårt att komma vidare i ärenden som rör tillstånd och regler. Det kan handla om att flera olika tillstånd krävs eller att du är osäker på vilken förvaltning du ska vända dig till. Då kan Företagslotsen hjälpa dig att enkelt kommer vidare med ditt ärende. Kontaktuppgifter till våra företagslotsar hittar du här till vänster.

Företagslotsar i Göteborgsregionen

I Göteborgs Stad ansvarar företagslotsen för att hjälpa de företagare som står inför mer komplicerade tillståndsärenden. Företagslotsar kan dock inneha olika uppdrag i olika kommuner. I Göteborgsregionen finns idag företagslotsar hos dessa kommuner: Lerum, Ale, Kungsbacka, Tjörn.

Färgbox

Företagslotsen är en av Göteborgs Stads strategiska satsningar på att förbättra företagsklimatet och tillväxten i Göteborg. När en företagare står inför ett komplicerat tillståndsärende kan företagslotsen ge stöd genom hela processen. Det ger förutsättningar för en snabbare ärendehantering, ett bättre företagsklimat och en ökad tillväxt. Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg.

Guide för dig som vill starta kafé eller restaurang i Göteborg

Här får du som vill starta en matservering tips om vilka regler som gäller i branschen och vilka kommunala tillstånd som kan vara aktuella för dig att söka.
Till guiden >

“Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg”

Tip a friend