YESBOX - Home of entrepreneurs

Yesbox är ett samverkansprojekt mellan ett flertal aktörer inom vägledning, rådgivning och utbildning riktad till entreprenörer och innovatörer som söker stöd och hjälp i början av sitt företagande. Det är en inspirerande mötesplats för alla som utvecklar idéer, funderar på, planerar för eller driver företag i någon form.
YESBOX - Home of entrepreneurs

Yesbox – Home of entrepreneurs är Göteborgs nya mötesplats för entreprenörer och innovatörer. Och såklart alla andra som har en affärsidé de vill utveckla. Hit kan man komma och testa sina tankar och bolla dem med andra, få inspiration och professionell stöttning för att ta nästa steg. Allt samlat under ett tak, bara en hållplats från Centralstationen.

Satsningen på entreprenörskap är en av Göteborgs viktigare när det gäller att skapa framtidens företagare. I och med att vi nu har etablerat en fysisk plats där vi samlar alla befintliga aktörer som erbjuder vägledning, rådgivning och utbildning för alla som vill starta eller utveckla sina företag, blir det betydligt enklare för blivande nyföretagare och entreprenörer att komma igång med sin verksamhet.

YESBOX – 5 snabba
Vad:
Göteborgs nya mötesplats för entreprenörer och innovatörer. All rådgivning och expertis samlad under ett tak, för att förenkla och snabba på företagsstart.

Hur: Genom att samla de aktörer i Göteborg som arbetar med att ge stöd, rådgivning, utbildning till personer i begrepp att starta företag eller utveckla sin verksamhet.  

Vilka: Almi Företagspartner, Business Region Göteborg, Connect Väst, Coompanion, CSR Västsverige, Drivhuset, Framtidsfrön, Göteborgs uppfinnareförening, Mikrofonden Väst, Nyföretagarcentrum Göteborgsregionen, NFC - Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet och Venture Cup.

För vem: Entreprenörer, innovatörer, nyföretagare, sociala företagare – i princip alla som funderar på att starta företag eller som precis har startat eller som har varit igång ett tag men inte riktigt fått sitt företag att lyfta.

Nytta: För att skapa fler nya hållbara företag och verksamheter.

Från sockerraffinaderi till stadens nya mötesplats för entreprenörer och innovatörer
Gamlestaden har alltid varit en plats för nya idéer. Här kom till exempel kung Gustav II Adolf på att man skulle flytta dåvarande Nya Lödöse och anlägga en ny stad som låg lite bättre till för den internationella handeln. Det var år 1621 och den nya staden fick heta Göteborg.

100 år senare startade bröderna Jacob och Nicolaus Sahlgren en entreprenörssatsning på förädling av socker i Gamlestaden (som man kom att kalla området där Nya Lödöse en gång låg). Och så har det fortsatt. Området där Gamlestadens Fabriker idag ligger har alltid varit sanna innovations- och entreprenörskvarter. Kanske kan det sägas vara Sveriges främsta entreprenörsdrivna kvarter!? Det har åtminstone varit platsen för nya företag och innovationer, sedan 1621. Och den traditionen tänkte vi bygga vidare på.

Välkommen till en plats som rymmer en del av Göteborgs industriella historia – bland annat med framgångsrika start-ups som SKF och Volvo.

Välkommen till YESBOX – Home of entrepreneurs.

Färgbox

Yesbox är en del av Göteborgs 400-årsjubileum
Yesbox är en viktig del för att nå visionen att ’Göteborg ska vara norra Europas mest kreativa och innovativa stad’. Det kan bara ske om vi först når upp till missionen: ’att vara en stad med entreprenöriell attityd och atmosfär’. 

Yesbox är en inspirerande mötesplats där mångfalden av aktörer levererar både spetskompetens och ett brett erbjudande – allt samlat under ett och samma tak. Alla aktörer levererar olika slags kunskaper på en och samma adress.

www.yesboxgoteborg.se

Färgbox

År 2021 fyller Göteborg 400 år och det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter.

Yesbox - Home of entrepreneurs är del av Göteborgs 400-årsjubileum. Uppdraget har vuxit fram utifrån en medborgardialog som resulterat i ett projekt där vi tillsammans med ett flertal aktörer samverkar för att lyfta fram 'det entreprenöriella Göteborg'. Projektägare för den här satsningen är Business Region Göteborg.

 

Tip a friend