Företagande rapport 2019

Företagande 2019

Näringslivets företag i Göteborgsregionen står i fokus i denna rapport som ger en genomgång av de största företagen, utländsägda företag, utrikeshandel samt nystartade företag.
Ladda ned