Fakta & Statistik 2020/21

Fakta & Statistik 2020/21

Fakta & Statistik som årligen sammanställs av Business Region Göteborg är den mest omfattande statistiska sammanställningen av näringslivets utveckling i Göteborgsregionen.
Ladda ned
Sysselsättningens utveckling i Göteborgsregionen

Sysselsättning i fokus

Hur står sig jobbtillväxten i Göteborgsregionen över tid? Vilka branscher växer och vilka branscher krymper? I vilka branscher finns den största och minsta koncentrationen av sysselsatta jämfört med riket? Denna rapport kartlägger sysselsättningens utveckling i Göteborgsregionen
Ladda ned