Slutrapport projektet Tillväxt Turism 2016-2018

Slutrapport Tillväxt Turism 2016-2018

Samverkansprojektet Tillväxt Turism delfinansierades av Tillväxtverket med stöd från Europeiska regionala fonden. Deltagande parter var Business Region Göteborg (projektägare), Turistrådet Västsverige och Göteborg & Co.
Ladda ned