Enterprise Europe Network - affärer med EU och världen

Funderar du på att ta steget ut på den europeiska marknaden? Vi erbjuder kostnadsfri information och råd om EU-regler och finansiering, förmedling av internationella affärspartners samt innovationscoachning.
Enterprise Europe Network

Vi hjälper dig som driver ett litet eller medelstort företag att stärka din konkurrenskraft. Genom oss växer du mer!

Information och rådgivning

Enterprise Europe Network hjälper dig med information och rådgivning om EU-regler, EU-finansiering, import och export.

Vi svarar på frågor om:
- aktuella finansieringsmöjligheter
- immaterialrätt - IPR
- CE-märkning
- E-handel

Internationella affärspartners

Enterprise Europe Network hjälper dig att hitta internationella affärspartners. Vi har en stark lokal förankring och tillsammans med våra kollegor hjälper vi dig att komma i kontakt med potentiella samarbetspartners.

Vi hjälper dig att hitta:
- Distributörer, återförsäljare och agenter
- Leverantörer och produktionssamarbeten
- Partners till forskningsprojekt och tekniksamarbeten

Innovationscoachning

Enterprise Europe Network erbjuder dig service och hjälp med att stärka ditt företags innovationsförmåga. Vi ger stöd till dig som vill utveckla dina affärsidéer.

Vi hjälper dig med:
- Analys av ditt företag och coachning av innovationsspecialister
- Senior rådgivning vid innovationsutveckling
- Att hitta EU-finansierat innovationsstöd

En dörr in med Regionalt Exportcenter

Enterprise Europe Network ingår i satsningen Regionalt Exportcenter som sedan den 1 december 2016 samlar alla offentliga aktörer som kan förmedla kunskap, kontakter och information om finansiering för dig som går i import- eller exporttankar. Tanken är att det ska räcka att kontakta en av aktörerna för att få rätt kontaktvägar till den informationen man söker.

Satsningen är en del i regeringens exportstrategi och Västra Götaland är en av  sex pilotregioner i Sverige där ett Regionalt Exportcenter nu etablerts. Samordnare för satsningen är verksamt.se där du också kan hitta samtliga aktörer i regionen här: Västra Götalandsregionen.

Här är de aktörer som är del i Regionalt Exportcenter vid start december 2016: ALMI, Business Region Göteborg, Business Sweden, Enterprise Europe Network, EKN, Industriell Dynamik, SEK, Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handelskammaren 

Välkommen att kontakta oss på Enterprise Europe Network!

E-post: enterpriseeurope@businessregion.se

Besök Enterprise Europe Networks hemsida >>
Besök Enterprise Europe Network European hemsida >>
Besök European Commission hemsida >>


Finansiärer:

finansiärer

 

Tip a friend