Affärsanalys – lägg grunden för effektiva rutiner

Affärsanalysen ger dig en snabb överblick av din verksamhet. Stor vikt läggs vid att etablera effektiva rutiner anpassade efter ditt företags behov och skapa en stabil grund för fortsatt utveckling.
Bild: Mostphotos

Vår affärsutvecklare ställer frågor till dig som företagsledare baserat på nio avgörande områden. Resultatet utgör underlag till en handlingsplan med prioriterade aktiviteter för att stärka lönsamheten i ditt företag. Med affärsanalysen går ni tillsammans igenom följande områden:

Långsiktigt företagande
•  Vision och målbilder
•  Lönsamhet och affärsmodell
•  Struktur och rutiner

Flexibla resurser
•  Likviditet/Kassaflöde
•  Värderingar och organisation
•  Ägare / Ledning

Effektiv verksamhet

•  Paketering och samarbete
•  Marknadsföring och omvärld
•  Försäljning


Kontakt
Varmt välkommen att höra av dig till vår koordinator Susanne Abildtrup:
031-367 61 12
expeditionframat@businessregion.se
Deltar du redan i Expedition Framåt är du välkommen att kontakta din företagsrådgivare för mer information.
 

Tip a friend