Tillväxtanalys – få koll på dina styrkor och utvecklingsområden

Tillväxtanalysen ger dig en djup utvärdering av din verksamhet. Analysen fokuserar på ditt företags styrkor och utvecklingspotential utifrån 14 avgörande områden.
Tillväxtanalys

Vår affärsutvecklare djupintervjuar dig som företagsledare och sammanställer sedan dina svar. Därefter presenterar vi en skriftlig rapport som fungerar som ett underlag för ett nytt möte där du, affärsutvecklaren och din företagsrådgivare går igenom analysresultatet. Tillsammans planerar vi för hur du kan gå vidare och utveckla rätt saker i ditt företags fortsatta tillväxt.

Här är de 14 avgörande områdena som tillväxtanalysen utgår från:

Människa
•  Tillväxtteam
•  Vilja/Ambition
•  Kärnkompetens
•  Värderingar/Företagskultur
•  Vision

Koncept
•  Affärsidé
•  Omvärld
•  Marknadsföring/Marknadskommunikation
•  Försäljning
•  Organisation

Utveckling
•  Produktutveckling/Tjänsteutveckling
•  Mål och strategier
•  Ekonomi
•  Ledarskap


Kontakt
Varmt välkommen att höra av dig till vår koordinator Susanne Abildtrup:
031-367 61 12
expeditionframat@businessregion.se
Deltar du redan i Expedition Framåt är du välkommen att kontakta din företagsrådgivare för mer information.

Tip a friend