Ägardirektiv – skapa tydliga beslutsstrukturer

Har du ordning och reda på vem som får fatta vilka beslut i företaget? I vår workshop får du verktyg för att dokumentera beslutsstrukturen i företaget.
Ägardirektiv – skapa tydliga beslutsstrukturer

Verktyget kallas Ägardirektiv och blir en tydlig vägledning för styrelsen, så att den kan arbeta effektivt för företaget. Under två halvdagar* går vi igenom ägardirektivets olika delar och belyser relevanta frågeställningar. Du får en arbetsmall att ta fram den egna beslutsstrukturen och praktiskt stöd från BRG.

Innehåll
•  Beslutsstrukturen i ett företag
•  Principer för ägardirektiv
•  Arbetsmall
•  Genomgång av eget ägardirektiv med återkoppling och förbättringsförslag

Tid
6 timmar
*En workshop sker i grupp med andra företagare. En workshop genomförs individuellt i företaget, med processledningsstöd från BRGs tillväxtexpert.

Kontakt
Varmt välkommen att höra av dig till vår koordinator Susanne Abildtrup:
031-367 61 12
expeditionframat@businessregion.se
Deltar du redan i Expedition Framåt är du välkommen att kontakta din företagsrådgivare för mer information.

Tip a friend