Styrelsearbete – styr företagets framtid

Arbetar du effektivt med rätt frågor i din styrelse? Ett framgångsrikt styrelsearbete är en av grundpelarna för ett företags konkurrenskraft och värdetillväxtpotential. Med rätt sammansättning och effektiva arbetsformer står du stark.
Styrelsearbete – styr företagets framtid

Det här är en workshop för dig som idag arbetar med flera ägare och har tydliga tillväxtambitioner, men behöver fördela ansvarsområden och trygga spelreglerna och teamkänslan i organisationen. På så sätt kan du ägna mer tid åt att driva igenom strategiska beslut i vardagen. Vi går bland annat igenom styrelsens roll, ansvar, strategiska och operativa arbete samt det regelverk som styr. Allt för att fåt till ett effektivt samspel mellan ägare, styrelse och VD. Vi tittar också på ägardirektivet vilket utifrån ett tillväxtperspektiv är ett viktigt styrinstrument då den ger dig som VD mandat och inriktning i din roll.

Innehåll
•  Beslutsstrukturen i ett företag
•  Extern kompetens
•  Principer för ägardirektiv
•  Arbetet med styrelse

Tid
3 timmar

Kontakt
Varmt välkommen att höra av dig till vår koordinator Susanne Abildtrup:
031-367 61 12
expeditionframat@businessregion.se
Deltar du redan i Expedition Framåt är du välkommen att kontakta din företagsrådgivare för mer information.

Tip a friend