Experter inom företagsutveckling

I tillväxtprogrammet får du en personlig företagsrådgivare från Business Region Göteborg och tillgång till vårt kontaktnät av affärsutvecklare. Tillsammans ger de dig en skräddarsydd rådgivning anpassat efter ditt företags behov.

 

Företagsrådgivare

Våra företagsrådgivare har lång erfarenhet av företagsutveckling från flera branscher och brinner för att ge övergripande stöd och drivkraft under hela din tillväxtresa.


Johan Eckebrant
Johan Eckebrant
johan.eckebrant@businessregion.se
0730-49 20 99
Linkedin

Ywonne Genberg Företagsrådgivare
Ywonne Genberg
ywonne.genberg@businessregion.se
0730-61 02 08
Linkedin

Charlotta Johansson Företagsrådgivare
Charlotta Johansson
charlotta.johansson@businessregion.se
0730-61 02 66
Linkedin

Sonja Kollberg Företagsrådgivare
Sonja Kollberg
sonja.kollberg@businessregion.se
0730-61 00 27
Linkedin

John Saldin Företagsrådgivare
John Saldin
john.saldin@businessregion.se
0728-55 47 00
Linkedin

Christoffer Zevin Företagsrådgivare
Christoffer Zevin
christoffer.zevin@businessregion.se
0730-61 03 77
Linkedin

Affärsutvecklare

Våra affärsutvecklare är konsulter med lång erfarenhet inom olika expertområden. Varje område finns representerat i forskningsmodellen Tillväxthjulet som utgör är grunden för hur man skapar långsiktig tillväxt i små och medelstora företag.

Tillväxthjulet - grunden för långsiktig tillväxt

Ingrid Alestig Affärsutvecklare
Ingrid Alestig
Linkedin

Specialiserad inom:
• Kund & Erbjudande

Britt-Marie Andersin affärsutvecklare
Britt-Marie Andersin
Linkedin

Specialiserad inom:
• Ledarskap

Madeleine Andren Affärsutvecklare
Madeleine Andrén
Linkedin

Specialiserad inom:
• Kärnkompetens
• Ledarskap

Per Bäckman Affärsutvecklare
Per Bäckman

Specialiserad inom:
• Tillväxtteam 
• Kärnkompetens
• Vision & Värderingar
• Kund & Erbjudande
• Marknadsföring
• Organisation
• Mål & Strategi
• Ledarskap

Pierre Chocron Affärsutvecklare
Pierre Chocron
Linkedin

Specialiserad inom:
• Kund & Erbjudande
• Marknadsföring

Camilla Danielsson Affärsutvecklare
Camilla Danielsson
Linkedin

Specialiserad inom:
• Marknadsföring
• Mål & Strategi

Jan Edvardsson affärsutvecklare
Jan Edvardsson
Linkedin

Specialiserad inom:
• Vision & Värderingar
• Mål & Strategi

Jonas Fasth affärsutvecklare
Jonas Fasth
Linkedin

Specialiserad inom:
• Mål & Strategi

Intervju:
Varför behövs en vision?

Bernd Gustafsson Affärsutvecklare
Bernd Gustafsson
Linkedin

Specialiserad inom:
• Kund & Erbjudande
• Marknadsföring

Niklas Holmquist affärsutvecklare
Niklas Holmquist
Linkedin

Specialiserad inom:
• Kund & Erbjudande
• Marknadsföring

Johan Hogsved affärsutvecklare
Johan Hogsved
Linkedin

Specialiserad inom:
• Vision & Värderingar
• Kund & Erbjudande
• Organisation
• Mål & Strategi
• Ledarskap

Karin Henriksson Affärsutvecklare
Karin Henriksson
Linkedin

Specialiserad inom:
• Tillväxtteam 
• Kärnkompetens
• Vision & Värderingar
• Marknadsföring
• Organisation
• Ledarskap

Tommy Ivarsson Affärsutvecklare
Tommy Ivarsson
Linkedin

Specialiserad inom:
• Tillväxtteam 
• Kärnkompetens
• Vision & Värderingar
• Kund & Erbjudande
• Marknadsföring
• Organisation
• Mål & Strategi
• Ledarskap

Dahi Kalid affärsutvecklare
Dahir Kalid
Linkedin

Specialiserad inom:
• Marknadsföring

Joachim Keim affärsutvecklare
Joachim Keim
Linkedin

Specialiserad inom:
• Ledarskap

Sten Jensen
Sten Jensen
Linkedin

Specialiserad inom:
• Organisation
• Mål & Strategi

Intervju:
Nycklarna till framgångsrika nyckeltal

Robert Orbelin affärsutvecklare
Robert Orbelin
Linkedin

Specialiserad inom:
• Tillväxtteam
• Kärnkompetens
• Vision & Värderingar
• Organisation
• Mål & Strategi
• Ledarskap

Claes Rydholm
Claes Rydholm
Linkedin

Specialiserad inom:
• Kund & Erbjudande
• Mål & Strategi

Peter Svanström Affärsutvecklare
Peter Svanström
Linkedin

Specialiserad inom:
• Organisation
• Ledarskap

Peter Wendel affärsutvecklare
Peter Wendel
Linkedin

Specialiserad inom:
• Vision & Värderingar
• Kund & Erbjudande
• Mål & Strategi
• Ledarskap

Philip Wramsby affärsutvecklare
Philip Wramsby
Linkedin

Specialiserad inom:
• Kund & Erbjudande
• Organisation

Anette Ögren
Anette Ögren
Linkedin

Specialiserad inom:
• Organisation
• Mål & Strategi

Tip a friend