Tillväxthjulet – grunden för långsiktig tillväxt

Tillväxthjulet är en modell baserad på forskning och mångårig erfarenhet från näringslivet. De tre delarna Människa, Koncept och Utveckling innehåller åtta nycklar som är avgörande för att skapa långsiktig tillväxt i små och medelstora företag. Utifrån den här modellen har vi skapat tillväxtprogrammet Expedition Framåt.
Tillväxthjulet - grunden för långsiktig tillväxt


MÄNNISKA

TILLVÄXTTEAM
Bygg ett viljestarkt team med blandade personligheter och kompetenser.

KÄRNKOMPETENS
Fokusera på vad ni är bäst på och ska driva internt.

VISION & VÄRDERINGAR
Skapa inspirerande målbilder och en levande företagskultur.

 

KONCEPT

KUND & ERBJUDANDE
Skapa en unik position på marknaden.

MARKNADSFÖRING
Skapa rörelse kring ert erbjudande och bygg långsiktiga kundrelationer.

ORGANISATION
Utveckla kundvärdet med effektiva och flexibla strukturer.

 

UTVECKLING

MÅL & STRATEGI
Utforma en tydlig plan för alla vart ni ska och hur ni når dit.

LEDARSKAP
Skapa förutsättningar för allas engagemang, prestation och utveckling.


 

Tip a friend