Internationella affärer

Vill du utveckla dina affärer på den internationella marknaden finns det många möjligheter. Vårt europeiska affärsnätverk Enterprise Europe Network och direktingång till Bryssel ger god chans att stärka företagets konkurrenskraft.
Internationella affärer

En språngbräda ut i världen

Har du ett bra lokalt affärsnätverk, men saknar ett internationellt? Vi har företags-och myndighetskontakter världen över och hjälper dig gärna att ta första steget ut på exportmarknaden.

Enterprise Europe Network

Funderar du på att ta steget ut på den europeiska marknaden?På Enterprise Europe Network erbjuds kostnadsfri information och råd om EU-regler och finansiering, förmedling av internationella affärspartners samt innovationscoachning.
Läs mer om Enterprise Europe Network här >

Direktkontakt med Bryssel

För att synliggöra Göteborgsregionens näringsliv finns vi också på plats i Bryssel. Genom att vara mitt i händelsernas centrum ökar vi Göteborgsregionens synlighet och därmed också din och vår möjlighet att vara med och påverka vad som händer på den europeiska marknaden. Målet är att Göteborgsregionens näringsliv ska inkluderas i strategiska utvecklingsprojekt inom EU på områden som exempelvis innovation, hållbarhet och lärande.
Läs mer om vår verksamhet i Bryssel >

För dig som levererar gröna systemlösningar redo för export

Green Gothenburg är Göteborgsregionens verktyg för att marknadsföra regionens främsta områden inom gröna systemlösningar. Om du som företag i Göteborg känner dig redo att börja exportera gröna systemlösningar, så är det Green Gothenburg du ska kontakta.

Green Gothenburg förser dig med kunskap, vägledning och kontakter. Vi attraherar utländska intressenter till Göteborgsregionen genom att förmedla information om regionens styrkeområden inom gröna systemlösningar och miljöteknik. Våra fokusområden är avfallshantering, transporter, stadsutveckling och energi. Vi skräddarsyr studiebesök för utländska delegationer inom dessa områden. Här visar vi upp alltifrån fjärrvärmesystem till ElectriCity. Arbetar du med att tillhandahålla gröna systemlösningar kan du kontakta oss och få kunskap om potentiella exportmarknader. Vi kan förmedla en första relevant kontakt mellan internationella eller nationella kunder och Göteborgsföretag för export. Vi anordnar matchmaking mellan olika internationella städer/regioner och Göteborgsregionens lokala företag. 
 
Vill du se hur vi marknadsför Göteborgsregionens gröna systemlösningar gentemot utländska intressenter? Gå in på www.greengothenburg.se. Här ser du också exempel på våra studieturer.

Färgbox

Bakom Green Gothenburg står flera kommunala bolag: Göteborg Energi, Renova, Förvaltnings AB Framtiden, Gatubolaget och Älvstranden Utveckling AB. Verksamheten drivs av Business Region Göteborg.
Läs mer om Green Gothenburg >

Färgbox

Enterprise Europe Network är ett europeiskt nätverks som hjälper dig med information och rådgivning om Eu-regler, finansiering, import och export. Nätverket kan också hjälpa dig att hitta internationella affärspartners samt stärka ditt företags innovationsförmåga. Läs mer om Enterprise Europe Network här >

 

Tip a friend