Göteborg - Sveriges innovationsmotor

Öppna innovationsmiljöer, en lång tradition av samverkan, universitet och Science parks. Det lockar starka globala företag att satsa på forskning och utveckling i Göteborgsregionen. På så sätt har Göteborg utvecklats till Sveriges innovationsmotor.

Linsholmen

I dag investeras dubbelt så mycket pengar inom forskning och utveckling i Göteborgsregionen jämfört med 2013, där en extra stor ökning har skett de senaste åren.

Näringslivet satsar mycket på forskning och utveckling i Göteborgsregionen, 34 procent sett till den totala nivån i Sverige, vilket är den högsta i landet. Även det är en ökning jämfört med tidigare år.

Vår region befäster därmed sin position som Sveriges innovationsmotor. Vad beror denna kraftiga tillväxt på?

Läs vår artikelserie om Göteborg som innovationsmotor

Forskning och Utveckling

Därför är företagen i Göteborg bäst i Sverige på FoU

I dag investeras dubbelt så mycket pengar inom forskning och utveckling i Göteborgsregionen jämfört med 2013, där en extra stor ökning har skett de senaste åren. Vår region befäster därmed sin position som Sveriges innovationsmotor. Vad beror denna kraftiga tillväxt på?

Läs mer
Lindholmen

Göteborg driver svensk tillväxt genom dominans inom FoU

Göteborg befäster sin plats som landets innovationsmotor. Företagen i regionen lägger mer pengar på forskning och utveckling än företagen i Stockholm trots att huvudstadsregionen är dubbelt så stor. FoU-intensiteten i Göteborg är idag dubbelt så stor som i övriga Sverige.

Läs mer
The Yard

The Yard - en arena för tillväxt och innovation

På Götaverkens gamla varvsområde ska morgondagens lösningar skapas. The Yard erbjuder nya och växande teknikdrivna bolag en kreativ miljö som främjar spännande samarbeten och innovation.

Läs mer
Bilder från olika testbäddar

Testbäddar - öppna arenor för innovation

Göteborgsregionen har flest testbäddar i Sverige. Nyckeln till framgången är samverkan mellan många olika aktörer. I dessa utvecklingsmiljöer arbetar näringsliv, offentlig sektor, akademi, forskningsinstitut och science parks tillsammans för att skapa framtidens hållbara lösningar.

Läs mer
Gothenburg Green City Zone

Göteborgs innovationskraft stärks genom Gothenburg Green City Zone

Hur bygger man ett utsläppsfritt transportsystem i en stad som växer och där transportbehoven bara ökar? Kring den frågan samverkar näringsliv, det offentliga, akademi och institut i Göteborg genom att utföra storskaliga tester av innovationer inom det världsunika initiativet Gothenburg Green City Zone.

Läs mer

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi arbetar med innovationsutveckling?

Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Miljöteknik