Värderingar och företagskultur – viktigt för hållbar tillväxt

Det är inte vad du säger, utan vad du gör som skapar resultat. Värderingar och företagskultur styr ditt och dina medarbetares beteende? Vilken kultur är det som avspeglas i era handlingar?

Värderingar och företagskultur workshop i hexagon mot bakgrund av människor som workshoppar

Som företagsledare är du den viktigaste förebilden för dina medarbetare. Tar du vara på möjligheten som ligger i ett värderingsstyrt ledarskap? Under två halvdagar* arbetar du med frågeställningar kring aktiva och tydliga värderingar, företagskultur och det goda beteendet. När du är klar har du en tydlig plan över vad som behöver göras för att engagera medarbetarna i företagets tillväxt och utveckling.

Ur innehållet, workshop Värderingar och företagskultur:

  • Värderingar som styrmedel för tillväxt
  • Inspirerande exempel på hur andra har gjort
  • Arbetsmall för analys av värderingar och önskvärda beteenden
  • Förändringsprocessen i det egna företaget – vad behöver ni göra?
  • Implementeringsplan – så här går det till!

Kontakta oss gärna för mer information

Detta erbjudande riktar sig till små och medelstora företag i Göteborgsregionen som deltar i vårt tillväxtprogram. Hör av dig till Susanne om du är nyfiken och vill veta mer.

Business Region Göteborg erbjuder ett tillväxtprogram för små och medelstora företag där våra rådgivare och experter ger dig verktygen att utvecklas och skapa hållbar tillväxt.