Visa i PDF format

Hållbarhetshjulet – för dig som vill jobba lönsamt med hållbarhet

Vill ni börja jobba mer hållbart eller behöver ni utveckla företagets hållbarhetsarbete? Var ska ni börja och vad är viktigast att tänka på? I Hållbarhetshjulet går vi igenom varför, vad och hur ni kan jobba smartare genom konkreta insatser som passar just er verksamhet.    

Hållbarhetshjulet

Öka affärsnyttan

Hållbarhetshjulet riktar sig till små och medelstora företag som önskar jobba strategiskt med hållbarhet för att öka sin affärsnytta. Workshopserien består av 3 träffar tillsammans med andra företagare samt individuell rådgivning efteråt. Vid mötena utbyter vi kunskaper och erfarenheter under ledning av vår skickliga workshopledare.

Innehåll

 • Varför hållbarhet? 
  Introduktion och inspiration. Kort historik, vi hittar drivkrafter och upptäcker möjligheterna inom hållbarhetsområdet.
 • Vad gör vi idag? 
  Nulägesanalys där vi ser över lednings-, budget- och styrelsearbetet.
 • Komma igång 
  Tips på hur ni kan konkretisera arbetet och hur ni sätter mål för att inkludera relevanta delar av företaget.
 • Hur arbetar vi vidare? 
  Vi hittar sätt att få hållbarhetsarbetet att bli en naturlig del av er verksamhet.

Varje workshoptillfälle innehåller teori och varvas med praktik och leds av vår kompetenta rådgivare och affärsutvecklare Maria Djupström på vårt kontor på Östra Hamngatan 5 i Göteborg.

 • Individuell rådgivning (1 tim)

Efter workshopen får ni dessutom en timma individuell rådgivning där vi går igenom och konkretiserar insatser som passar just er verksamhet.

Start 11 maj - Anmäl dig här

Analysera nuläget och sätt riktningen framåt

Du får chans att konkretisera ditt hållbarhetsarbete och arbeta praktiskt med:
 

 • Hållbarhetsanalys 
  – Hur påverkar vi människor, samhället och miljön?
 • Väsentlighetsanalys 
  – Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
Hållbarhet är både roligt och givande för affärerna. Under diskussioner och praktikfall får vi fram konkreta områden för just ditt hållbarhetsarbete.
Maria Djupström, workshopledare och affärsutvecklare

Handlingsplaner och mål

I seriens tre delar kommer vi att fokusera på hur hållbarhetsarbetet kan förankras konkret i er verksamhet. Ni får hjälp att se vad ni redan gör och att arbeta fram handlingsplaner och mål för att hitta ert sätt att arbeta mer hållbart i det dagliga arbetet. Det handlar inte om att skapa en strategi för hållbarhet utan att arbeta fram en hållbar strategi för hela företaget.

Vi hade inte jobbat något större med hållbarhet i vårt företag innan. Utbildningen skulle bli en uppstart för att börja jobba mer med den frågan i företaget framåt. Och det blev bra tycker jag, nu har vi fått mer information och ideér på hur och vad vi skall fokusera på i vårt kommande Hållbarhetsarbete
Jenny Möller, Financial Manager Precimeter

Om Hållbarhetshjulet

För små och medelstora företag - vi identifierar vad hållbarhet innebär för just ert företag och hjälper er som vill komma igång eller vidareutveckla företagets hållbarhetsarbete för att öka företagets affärsnytta.  
 

Omfattning och kostnad

Vår rekommendation är att gå två från samma företag för bättre effekt och enklare implementering i företaget.

Tid
Programmet består av ett introduktionstillfälle och 2 halvdagar workshops 
+ 1 timme personlig rådgivning

Pris
2.400 kr exkl moms för 1 deltagare
2.995 kr exkl moms för 2 deltagare från samma företag.

Start 11 maj - Till anmäl

Bakgrund

Hållbarhetshjulet är en del av vårt arbete med sikte mot de globala målen i Agenda 2030. 

Business Region Göteborg har länge jobbat med hållbarhet främst kopplat till den miljömässiga dimensionen. Våren 2020 bestämde vi oss för att ta det ett steg längre, genom att inkludera Agenda 2030 i våra styrande dokument. Det innebär att våra insatser för näringslivets affärsmöjligheter och innovationsprocesser ska ta utgångspunkt i Agenda 2030.

Jag svarar gärna på dina frågor

Maria Lindström
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Affärsutveckling Kompetensförsörjning Hållbarhet
Visa i PDF format