Göteborgsregionens näringslivskontor

I Göteborgsregionen arbetar vi för att tillsammans utveckla näringslivet i hela regionen. Alla 13 kommuner har ett näringslivskontor som hjälper företag och näringsliv på lokal nivå. Här hittar du kontaktpersoner för respektive kommun i regionen. I Göteborgs Stad är Business Region Göteborg näringslivskontoret. Välkommen att höra av dig med dina frågor. 

Kontakta ditt lokala näringslivkontor