Vy över centrala Göteborg, hamneninloppet och älvstranden

Fordon och mobilitet

Det finns några få regioner i världen som har ett komplett kluster inom fordon och mobilitet. En av dem är Göteborg. Här finns innovativa globala storbolag och visionära startups, unika testmiljöer och spetskompetens inom forskning, infrastruktur och teknik – allt som krävs för att driva omställningen mot elektriskt, uppkopplat och hållbart. 

Hela fordon & mobilitets-sektorn ställer om

Den svenska fordonsindustrin har sitt hjärta i Göteborgsregionen. Volvo-bolagen transformerar nu hela sin verksamhet mot elektrifierat, uppkopplat och hållbart. Att Sveriges största företag samverkar brett och branschöverskridande är typiskt för Göteborg, och en förklaring till att staden har blivit hela Sveriges innovationsmotor.  

Göteborg är samtidigt navet för svensk export och logistik, och hamnen hela Nordens port mot världen. Mer offensivt än andra städer driver Göteborg på utvecklingen mot en utsläppsfri transportsektor. Den samlade kompetensen inom mobilitet är enorm. Att nya visionära bolag växer snabbt i den här miljön är naturligt. Det rör sig om hållbara transporter av både människor och gods – över land, i luften, till sjöss och i stadsmiljö.

Hexagon med statistik
Lindholmen Karlstaden

Styrkor inom fordon och mobilitet

Göteborg är landets viktigaste industriregion och kunskapscentrum. Företagen här satsar mer pengar på forskning och utveckling än i övriga Sverige, och allra mest inom fordon och mobilitet. Elektrifieringen bidrar starkt. Samtidigt är regionen den mest ingenjörstäta i Sverige. Utbytet mellan regionens starka branscher – mobilitet, logistik, stadsutveckling, tech, life science, kemi, material och energi – växer också i betydelse. Här spelar Lindholmen Science Park en viktig roll, Sveriges största arena för öppen samverkan och innovation. Inom trafiksäkerhet är Göteborg världsledande.

Läs mer om Göteborgs styrkor
Beskrivande bild wireless cars

Tech med fokus på hållbar mobilitet

Mjukvara och uppkoppling har blivit centralt inom all mobilitet. Tack vare grunden i den avancerade industrin växer Göteborgs tech-kluster i snabb takt. Det handlar om innovativa, teknikdrivna och skalbara bolag som ofta kallas startups eller scaleups, exempelvis Polestar, Novo Energy, Einride, Zenseact, WirelessCar och Smart Eye. Även globala techbolag som Nvidia och Luminar har etablerat sig i Göteborg. Telia använder Göteborg som testarena för 5G. Tech-sektorns tillväxt är en viktig förklaring till att små- och medelstora företag nu skapar drygt hälften av regionens förädlingsvärde.

Lär känna Göteborg som tech-stad
Trådlös laddning taxi Göteborg Business Region Göteborg

Gothenburg Green City Zone

Inom initiativet testar vi ny teknik för både fordon och infrastruktur med målet att skapa framtidens utsläppsfria transportsystem. Unikt för Göteborg är det dynamiska samarbetet mellan företag, samhällsaktörer och akademin. Vi prövar nya idéer och skalar upp beprövade lösningar som ska kunna fungera även i andra städer. Projekt är igång kring trådlös laddning, eldrivna godstransporter, regionala godshubbar, bilar som ellager och klimatsmarta evenemang. För klimatets skull har vi inte råd att vänta.

Läs mer om Gothenburg Green City Zone

Fakta om fordon och mobilitet i Göteborg

Fordonsindustrin ser inte ut som förr. Mobilitet är i dag en avancerad tjänstesektor som kräver specialistkunskaper. Den omfattar många branscher och påverkar ännu fler. Civilingenjör är också det vanligast yrket i Göteborgs stad, vilket är unikt för svenska städer. Antalet sysselsatta inom företagstjänster i regionen växer dramatiskt och är snart dubbelt så stort som antalet sysselsatta inom industrin. Här listar vi fakta som kan vara värd att känna till om Göteborg starka position inom fordon och mobilitet. 

Bild
Blå hexagon

98%

av Sveriges personbilsindustri finns i Göteborgsregionen. Volvo Cars och Polestar har huvudkontor i Göteborg, men även Lynk & Co och ZEEKR utvecklas här.

Bild
Blå hexagon

Sveriges största företag

Volvokoncernen är Sveriges största företag, och en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer.

Bild
Blå hexagon

Elflygstillverkaren

Heart Aerospace utvecklar en hel industri kring elflygplan för regionala transporter, med global uppbackning. Bolaget är grundat och har huvudkontor i Göteborg. 

Bild
Blå hexagon

2 enorma batterifabriker

planerar att byggas i Västsverige, och fler kan det bli

Bild
Blå hexagon

2/3 av FoU-utgifterna

inom svensk fordonsindustri står Göteborg för

Bild
Blå hexagon

173 miljarder kronor

var värdet exporten av motorfordon och andra transportmedel 2022. Sveriges i särklass största exportvara.  

Bild
Blå hexagon

Skandinaviens logistiknav

Göteborgsregionen är Nordens viktigaste logistiknav och Göteborgs Hamn Nordens enda för oceangående trafik. Göteborg hanterade 2021 tre gånger så mycket gods som Helsingfors och Stockholm. 

Bild
Blå hexagon

Fossilfri passagerarfärja

Stena Line planerar att sätta in världens första fossilfria passagerarfärja på sträckan Göteborg-Fredrikshavn

Bild
Blå hexagon

91 %

av Göteborgsregionens kollektivtrafik kördes med förnybara drivmedel 2022 

Bild
Blå hexagon

Mikromobilitet är en växande sektor

med 122 företag och cirka 5600 anställda i regionen

Elbilsladdning Business Region Göteborg

Elektrifierade transporter

Göteborg är känt för sina spårvagnar men har också flest elbussar i Norden. Två av tre stadsbussar är eldrivna. I Göteborgsregionen stod rena elbilar för 35 procent av nybilsförsäljningen 2022. I september 2023 fanns 5 000 publika laddpunkter i regionen (16 procent av antalet i riket). Business Region Göteborg samordnar stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030.

Läs mer om elektrifierade transporter
Business Region Göteborg

Mikromobilitet i Göteborg

För att minska antalet fordon i staden krävs att människor enkelt kan utnyttja allehanda eldrivna transportslag och åka kollektivt, men även gå och cykla för att ta sig fram. Mikrologistik för gods är också viktiga komponenter när vi ställer om till ett utsläppsfritt transportsystem. Business Region Göteborg arbetar med transport- och yteffektiv mikromobilitet.

Läs mer om mikromobilitet
Foto på kvinna och lastbil

Mobilitet driver svensk innovation

I Göteborg satsas 34 procent av Sveriges privata FoU, och investeringsnivån inom elektromobilitet och autonom trafiksäker körning är en huvudförklaring. Sveriges största arena för öppen samverkan och innovation, Lindholmen Science Park, har särskilt fokus mot mobilitet. Staden har flest testbäddar i Sverige. Inom mobilitet finns viktiga testbäddar som MobilityXLab, Swedish Electric Transport Laboratory (SEEL), Revere och AstaZero.

Läs mer om innovation
Polestar

Polestar väljer Göteborg för sitt framtida huvudkontor

Det designledda elbilsföretaget Polestar planerar att etablera ett nytt globalt huvudkontor i Frihamnen och därmed samla sina anställda i centrala Göteborg. Byggnaden ska upplevas som en ny port till Hisingen, och etableringen blir en accelerator för utvecklingen av stadskärnan över älven.

Läs nyheten
Illustration

Göteborg laddar batterierna

Marknaden för eldrivna fordon kommer att uppgå till 53 000 miljarder dollar år 2050, enligt Bloomberg. Många är intresserade av att hitta sin andel av denna marknad.

Läs artikeln
Plug and Play Göteborg Business Region Göteborg The yard

Global accelerator inom Tech väljer Göteborg

Amerikanska tech scouting-företaget Plug and Play Tech Center lanserar en ny innovationsplattform i Göteborg tillsammans med Volvo Cars. Platsen man har valt är The Yard, tillväxtarenan för techbolag på Götaverkens gamla varvsområde. Här kommer svenska entreprenörer bli del av ett exklusivt nätverk och få styrka att snabbt skala upp sin idé.

Läs artikeln,

Kontakt