Innovationslabb med kraft från kreatörer

Vårt innovationslabb är en plattform för innovation som hämtar kraft och inspiration från kreatörer. Här sammanför vi kreatörer med industri, handel och offentlig sektor för att skapa nya företag, produkter och tjänster utifrån en gemensam frågeställning. Tillsammans tar vi innovationen till nya höjder. 

Innovationslabb Göteborg

Innovativa företag driver förändringen

Världen förändras snabbt, innovativa företag driver förändringen och lämnar de konkurrenter som inte utvecklas bakom sig. Innovation är en viktig nyckel för ökad konkurrenskraft för industrin och förnyelse för verksamheterna i offentlig Sektor. Via vårt innovationslabb kan ditt företag få ny kraft med hjälp av kreatörer. 

KKN_innovationskraft

Innovationslabb - grunden till framtida succéer

I Innovationslabbet sammanför vi kreatörer med personer från näringsliv och offentlig sektor. Deltagarna har olika bakgrund och går in i labbet med olika perspektiv. Ibland är syftet att tillsammans skapa nya företag, produkter och tjänster, ibland att utveckla lösningar för en samhällsutmaning. Kreatörer är professionella idéutvecklare och problemlösare och tillsammans med entreprenörers förmåga att driva företag kan de skapa förutsättningar för nyskapande innovation – och lägga grunden till framtida succéer.

Porträtt av Azadeh Kazemi Business Region Göteborg

I Innovationslabbet bidrar människor med olika perspektiv och kompetenser. Behovsägarna har koll på behovet, företagen känner målgruppen och marknaden, kommunen kan bidra med kunskap om allmänheten. Och däremellan behövs kreatörer som kan idégenerera och komma med nya lösningar tillsammans med de andra. Vi kallar det för 360-graderstänkandet.

- Azadeh Kazemi, projektledare för Innovationslabbet

Frågor om innovationslabbet?