Bild på ett kretskort i blått ICT

IKT i Göteborgsregionen

Det händer mycket, det går fort och tillväxten är stark inom informations- och kommunikationsteknologi, IKT. Göteborgsregionen är ett viktigt nav med spetskompetens inom områden som telematik, digital visualisering och artificiell intelligens. Vi hjälper till med kontakter och öppnar dörrar för dig som vill vara en del av en spännande utveckling och samverkan kring innovation.

IKT är en sektor i snabb tillväxt

Den digitala omvandlingen bygger på innovation och drivs framåt av kundernas förändrade krav, behov och beteenden. Genom hög kunskap och kompetens inom nya teknologier är västsvenska IKT-aktörer med och digitaliserar företag, branscher och andra delar av samhället. En effekt av den digitala omvandlingen är att stora företag startar egna enheter för mjukvaruutveckling. Det ger mycket goda förutsättningar för små och medelstora, forskningsintensiva it-företag och konsulter, särskilt inom B2B.  

Bild på person som spelar dataspel ict
Bild på två personer som forskar

IKT-sektorn i Göteborg

IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) är en av Västsveriges starkaste tillväxtbranscher med drygt 43 000 anställda. I Göteborgsregionen finns ledande företag såsom Ericsson, Volvo Technology, HCLTech, Saab, Telia Sonera och Beyond Gravity. Tillsammans bygger de starka kluster med hög kompetensnivå och entreprenörsanda, som i sin tur leder till nya start-ups och tillväxtmöjligheter i regionen. 

Bild på en man som har VR-glasögon

Styrkor och möjligheter för IKT

Artificiell intelligens, kvantteknologi, mjukvaruutveckling, kommunikation och uppkoppling, mobilitet samt visualisering och spel är några av regionens styrkeområden. Vi ser till exempel avancerad forskning och utveckling inom 5G/6G, mikrovågskommunikation och kvantdatorer. Chalmers är Sveriges ledande forskningscenter för just kvantdatorer och tillsammans med bland annat Ericsson, Saab och Astra Zeneca utforskar man denna nya, banbrytande teknik.

Bild på en kvinnlig forskare

Miljöer för innovation

Göteborgsregionen är en gynnsam miljö för aktörer inom IKT. Här finns två universitet som bedriver kvalitativ forskning och utbildning, flera stora industriföretag samt nära samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Här finns också närvaron av stora branscher med behov av nya it-lösningar, som fordonsindustri, logistiksektorn och Life science. Genom Göteborgs Science Parks bedrivs tvärvetenskapligt och branschöverskridande samarbete. Här finns även flera inkubatorer, som Chalmers Innovation och Sahlgrenska Science Park 

På Lindholmen Science Park finns bland annat AI Sweden som samlar utvecklingen av AI i Sverige, Visual Arena som är en neutral miljö för utvecklingsprojekt inom visualisering samt Open Arena som är en fysisk mötesplats för öppen innovation och forskningssamarbeten över gränserna. 
I Göteborg finns också Chalmers Ventures och GU Ventures som stöttar med att kommersialisera den allra bästa forskningen genom bl a affärsutveckling, lokaler och finansiering. 
 

Foto på Kent Jellmund

IKT i Göteborg är så mångfacetterat med framstående företag och forskning inom flera betydande områden. Mycket av utvecklingen inom de starka klustren Mobilitet och Life Science är drivet av nya digitala möjligheter och där är Göteborg i världsklass.

Kent Jellmund, etableringsrådgivare IKT på Business Region Göteborg

Kontakt