göteborg klippan

Etablera & investera

Ska du etablera företag i göteborgsregionen? Vi öppnar dörrar och gör din företagsresa hit enklare, vi ger dig kunskap och kontakter för att lyckas med din etablering eller investering. Vi erbjuder stöd och råd med att hitta mark, lokaler, personal, nätverk och att underbygga ditt affärscase med fakta och värdefulla kontakter. Helt anpassat efter dina behov.

Fakta och statistik för investerare

Söker du fakta och statistik för att stödja dig i din investering? Vi på Business Region Göteborg sammanställer användbar information om Göteborgsregionen och delar kontinuerligt rapporter och analyser om regionens utveckling för att främja näringslivet. 

Ta del av våra publikationer

Etablera-företag-business-region-göteborg.png

Några av våra expertisområden:

Fördelarna för dig som funderar på att etablera eller investera i Göteborgsregionen är många. Göteborg har en snabbt växande tech-scen, är Sveriges mest forskningstäta region och har höga ambitioner för både hållbarhet och företagsklimat. Vi har god kunskap inom ett flertal områden och hjälper dig gärna att hitta rätt. 

Bild
Ikon grön
Mark & Lokaler

Hitta tillgänglig mark och få information om var du ska vända dig med frågor och funderingar kring ditt behov av nya lokaler eller mark att bygga på i Göteborgsregionen. 

Till mark & lokaler
Bild
Ikon grön
Fokusbranscher

Ett attraktivt företagsklimat med hållbar tillväxt gynnar de som vill etablera eller utveckla sitt företag här. Genom att sätta extra fokus på ett antal branscher kan vi bidra till ökad samverkan och nya affärsmöjligheter som ytterligare kan stärka vår region. Vi har kunskap och kontakter och öppnar gärna dörrar för dig.

Läs mer om fokusbranscher
Bild
Ikon grön
Hållbarhet

Göteborgsregionen har höga ambitioner kring hållbarhet, både klimatmässigt och socialt. Här finns både utmaningar och spännande affärsmöjligheter. Vi har en lång tradition av hållbara investeringar och ett framstående cleantech-kluster. Just nu genomför vi ett av Skandinaviens största stadsutvecklingsprojekt - självklart med hållbarhetsprofil. 

Läs mer om hållbarhet
Bild
Ikon grön
Innovation

Välkommen till Sveriges innovationsmotor. Förutom att vi är en av de forskningstätaste regionerna i Europa så investeras en tredjedel av Sveriges totala FoU-investeringar inom privat sektor i här.

Läs mer om innovation
Bild
Ikon grön
Kompetens

En av regionens många styrkor är tillgången på kompetens, här finns både expertkunskap och tillgång på nätverk. Vår snabba tillväxt och det faktum att allt fler människor väljer att bosätta sig här breddar kompetensbasen än mer. Vi har plats för ännu fler så välkommen till Göteborg! 

Läs mer om kompetens
Bild
Ikon grön

Samverkan

Samverkan och ett starkt samarbetsklimat är grundpelare i att innovativa lösningar kan bli verklighet. I göteborgsregionen finns en utvecklad modell för samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga organisationer.  

Läs mer om samverkan
Bild
Ikon grön

Logistikhuvudstad

Samverkan och ett starkt samarbetsklimat är grundpelare i att innovativa lösningar kan bli verklighet. I göteborgsregionen finns en utvecklad modell för samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga organisationer.  

Läs mer om logistik
Bild
Ikon grön
Work-life balance

I Göteborgsregionen är det lätt att kombinera arbete med en rik fritid. Goda kommunikationer gör att naturupplevelser och spännande kultur alltid finns nära. Skolor, nära kontakt till rekrytering, samt kontakter inom relocationservice gör medarbetarnas flytt till Göteborg lätt.  

Till work-life balance
Bild
Ikon grön
Tech Gbg

Göteborg har en snabbt växande techscen. Här finns nära samarbeten med stora bolag och ett väletablerat ekosystem för start-ups. Många av Sveriges mest framstående unga teknikföretag har valt att etablera sig här, och fler är på väg att göra detsamma. 

Läs mer om tech i Göteborgsregionen
Göteborg ovanifrån Business Region Göteborg
Fördelar med att etablera eller investera i Göteborg

Upptäck möjligheterna i Göteborgsregionen genom fakta och siffror. Genom samverkan mellan företag och aktörer stärks utvecklingen och framgången. Utforska våra kluster och branscher för att få insikter och se möjligheter. 

Läs mer om branscher i fokus
Vill du bli kontaktad?