Loggor på globala målen Agenda 2030, hållbart företagande

Hållbart företagande

Hållbarhet handlar inte bara om att göra något bra för klimatet. Det är också en affärskritisk fråga och en konkurrensfördel. Det är helt enkelt en affärsmöjlighet. Förväntningarna på att arbeta med hållbart företagande blir allt högre från kunder och leverantörer. Därför finns det många skäl till att ha ett tydligt hållbarhetsperspektiv i företagets affär och erbjudande. 

Vad är hållbart företagande?

Ett hållbart företag arbetar med både lönsamhet, miljöhänsyn och sociala aspekter integrerat i alla delar av verksamheten.  Det kan handla om att välja miljövänliga transporter, att jobba med cirkulära affärsmodeller, att uppmuntra medarbetarna att ta sig till och från jobbet med kollektivtrafik samt att försäkra medarbetarna om goda arbetsförhållanden. Viktigaste är att engagera sig, prioritera och ta ansvar utifrån den egna verksamheten och de förutsättningar man har.  

Bild på medarbetare i en soffa
Bild på en man vid en dator hållbarhetshjulet

Jobba lönsamt med hållbarhet

Vill ni börja jobba mer hållbart eller behöver ni utveckla företagets hållbarhetsarbete? Var ska ni börja och vad är viktigast att tänka på? Workshopen Hållbarhetshjulet hjälper er att identifiera vad just ni behöver göra och hur ni kan jobba smartare genom konkreta insatser.

Läs mer om Hållbarhetshjulet
yesbox_gamlestaden_businessregiongoteborg.jpg

Starta ett hållbart företag

När du startar ett nytt företag är det många val att göra och beslut som måste tas. Det är då som det är allra enklast att börja hållbarhetsarbetet – att väva in det in i sin affärsmodell från första början. Behöver du hjälp att komma igång?  

Läs mer på Yesbox

5 skäl att jobba med hållbarhet i ditt företag

Bild
Blå hexagon

Stärk konkurrenskraften

Företag som jobbar hållbart blir långsiktigt mer lönsamma än företag som inte gör det. Du kan dra ner på kostnader samtidigt som du minimerar risker.   

Bild
Blå hexagon

Bli en attraktiv arbetsgivare

Ung kompetens väljer företag som har en sund värdegrund. Befintliga medarbetare som förstår och kan anamma företagets hållbarhetsarbete och värderingar, kan bli stolta ambassadörer.  

Bild
Blå hexagon

Lev upp till efterfrågan och krav

Allt fler kunder väljer företag som erbjuder hållbara produkter och tjänster. Det blir också enklare att förklara kundnyttan när du gjort medvetna val och avväganden. Dessutom krävs att du kan visa upp ditt hållbarhetsarbete för att t.ex. kunna delta i vissa upphandlingar. 

Bild
Blå hexagon

Smart resursanvändning

Genom att bland annat sänka energiförbrukningen, minska spillet, se över material vid inköp och minska transporterna så spar du både pengar och miljö.   

Bild
Blå hexagon

Ta ansvar

Att jobba medvetet och ärligt med hållbarhetsfrågor i ditt företag kommer att ta tid. Men det är en långsiktig investering som blir en winwin för både dig, ditt företag, dina medarbetare, samhället och vår planet 💚    

Göteborgs skärgård

7 tips för att uppnå hållbart företagande

  • Minska er energianvändning genom att byta till bra belysning och investera långsiktigt i t.ex. elfordon, energieffektiva maskiner och solpaneler.
  • Välj ekologiskt, närproducerat och minska matsvinn.
  • Välj hållbara transporter exempelvis tåg och försök göra inköp så lokalt som möjligt.
  • Välj bra kvalitet – hur kan produkter enklast repareras och åldras?
  • Förankra hållbarhetsarbetet internt och utbilda dina medarbetare. Exempelvis kan ni gå vår workshopserie Hållbarhetshjulet
  • Berätta om vad ni gör och varför för att inspirera andra och för att få kunder att välja just er.
  • Skriv en miljöpolicy, mät och följ upp.