Ledningsgrupp – kraftsamla företagets ledare

Någonstans på vägen kanske du märker att besluten blir för många och för skiftande för att du som ensam ledare ska kunna hantera dem effektivt. Då, eller varför inte lite tidigare än så, är det dags att sätta samman en ledningsgrupp.

Ledningsgrupp i hexagon mot bakgrund av människor i workshop

Tillsammans med vår affärsutvecklare får du stöd i att forma en kraftfull ledningsgrupp och träna dig själv i att leda den.

Ur innehållet, workshop Ledningsgrupp:

  • Ledningsgruppens roll och sammansättning
  • Beslutsstrukturen i ett företag
  • Det gemensamma ansvaret och agerandet
  • Coachning: önskvärd struktur och arbetssätt i företaget
  • Coachning: genomförande av ett ledningsgruppsmöte

Kontakta oss gärna för mer information

Detta erbjudande riktar sig till små och medelstora företag i Göteborgsregionen som deltar i vårt tillväxtprogram. Hör av dig till Susanne om du är nyfiken och vill veta mer.

Business Region Göteborg erbjuder ett tillväxtprogram för små och medelstora företag där våra rådgivare och experter ger dig verktygen att utvecklas och skapa hållbar tillväxt.