Analyser och workshops

När du deltar i vårt tillväxtprogram kan ditt företag göra analyser och genomföra workshops som leds av erfarna affärsutvecklare med olika spetskompetenser. Din personliga företagsrådgivare guidar dig och ger förslag på vad som matchar just dina behov. 

Analyser

En analys är ofta första steget som vi tar tillsammans och görs för att kunna identifiera ditt företags styrkor och utvecklingspotential samt kvalitetssäkrar att den övergripande företagsutvecklingen går i rätt riktning. Våra expertkonsulter ställer frågor som resulterar i ett underlag till en skräddarsydd handlingsplan med prioriterade aktiviteter för att stärka utvecklingen i ditt företag. Affärsanalysen kan passa lite mindre företag medan Tillväxtanalysen är mer omfattande.

Affärsanalys – lägg grunden för effektiva rutiner

En affärsanalys ger dig en snabb överblick av din verksamhet. Stor vikt läggs vid att etablera effektiva rutiner anpassade efter ditt företags behov och skapa en stabil grund för fortsatt utveckling.

Läs mer om vår affärsanalys

Tillväxtanalys  – få koll på dina styrkor och utvecklingsområden

Det första som händer när ett företag går med i vårt tillväxtprogram är att en av våra affärsutvecklare intervjuar dig som vd eller ägare och sammanställer svaren. Vår tillväxtanalys ger dig en djup utvärdering och en helhetsbild av din verksamhet som innebär en kickstart in i vårt tillväxtprogram.

Läs mer om vår tillväxtanalys

Workshops

Det kan innebära att vi föreslår företagsanpassade workshops eller annan typ av rådgivning som görs på plats hos ditt företag, eller via en digital plattform om det är möjligt. Nedan finns ett urval av de workshops vi erbjuder. Vår företagsrådgivare för en dialog med dig kring vad ni behöver och vad som passar bäst för just er situation.

8 nycklar – öppnar för långsiktig tillväxt

8 nycklar går igenom vad det är som gör att det går bra för ett företag? Idag visar forskning på ett antal tydliga faktorer som gör företag särskilt framgångsrika: åtta nycklar som tillsammans öppnar för långsiktig tillväxt i företaget.

Läs mer om workshopen 8 nycklar

Affärsekonomi – ta kontroll över lönsamheten

Med grundläggande kunskap inom affärsekonomi och ett antal strategiska nyckeltal kan du ta kontroll över företagets ekonomi, följa upp och styra exempelvis kassaflöde och lönsamhet.

Läs mer om workshopen Affärsekonomi

Affärsmannaskap – bli mer professionell i din roll

Affärsmannaskap – bli mer professionell i din roll
Vi coachar dig i att bli mer professionell och affärsmässig och känna dig tryggare i din yrkesroll, det är affärsmannaskap. Tillsammans diskuterar vi praktiska och konkreta åtgärder som utvecklar dig och ditt affärsmannaskap.

Läs mer om workshopen Affärsmannaskap

Affärsmodell – hur tjänar vi pengar?

Har du kontroll över din affärsmodell eller tar du beslut utan att inse de ekonomiska konsekvenserna? Välkommen att boka en inspirerande workshop där du får förståelse för vilka styrmedel som krävs för att skapa lönsamhet på kort och lång sikt.

Läs mer om workshopen Affärsmodell

Affärsplan – mål och strategier för tillväxt

Många företagsledare som deltagit i vår workshopserie Affärsplan upplever att de fått inspiration till att fatta viktiga beslut. Det blir tydligare att välja väg och därmed också att välja bort sådant som inte skapar kund- eller ägarnytta.

Läs mer om workshopen Affärsplan

Digital mediestrategi – få kontroll och mätbarhet

En digital mediestrategi behövs för att planera och kontrollera hur ditt företag presenteras i sökmotorer, sociala medier och på din egen hemsida? Det finns oändliga möjligheter idag med digitala medier och just därför är det många företagsledare som känner att de tappar kontrollen. Vi ger dig en tydlig överblick så att du kan leda det digitala arbetet långsiktigt med kontroll och mätbarhet.

Läs mer om workshopen Digital mediestrategi

Kompetensförsörjning - säkra företaget med rätt kompetens

Vill du hitta rätt kompetens till ditt företag? Då ska du gå vår workshopserie Säkra rätt kompetens. För företag som vill lyckas i dagens konkurrensutsatta marknad är det avgörande att kunna attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens. Vi lär dig hur du kan maximera potentialen i din personalstyrka och stärka din konkurrenskraft på marknaden.

Läs mer om workshopen Säkra rätt kompetens

Ledarskap – skapa fokus i din roll som företagsledare

Tider av snabb förändring ställer höga krav på ledarskap. Vissa faktorer har en direkt påverkan på hur du leder andra och hur du leder din affär genom dessa förändringar. Det handlar om dina specifika drivkrafter och värderingar. Din ledarroll.

Läs mer om workshopen Ledarskap

Ledarskap vidareutveckling – utveckla din roll som företagsledare

När företaget växer ställs särskilda krav på dig som företagsledare. Lyhördhet och flexibilitet blir ännu viktigare, samtidigt som du ska skapa effektiva strukturer och tydliggöra mål och förväntningar för en större grupp individer.

Läs mer om workshopen Ledarskap vidareutveckling

Ledarskapscoaching – få stöd och drivkraft

Behöver du ett bollplank i din företagsutveckling, lite ledarskapscoachning? Med frågor, aktivt lyssnande, feedback och utmaningar coachar vi dig att bli en mer effektiv företagsledare.

Läs mer om workshopen Ledarskapscoaching

Ledningsgrupp – kraftsamla företagets ledare

Någonstans på vägen kanske du märker att besluten blir för många och för skiftande för att du som ensam ledare ska kunna hantera dem effektivt. Då, eller varför inte lite tidigare än så, är det dags att sätta samman en ledningsgrupp.

Läs mer om workshopen Ledningsgrupp

Marknadskommunikation – träffa rätt med ditt budskap

Vi lever i en värld där kunder och konsumenter försöker värja sig mot allt för mycket reklam och information. Då blir det ännu viktigare att vara relevant och erbjuda nytta, även i er marknadskommunikation. I den här workshopen fokuserar vi på hur du träffar rätt med ditt budskap och förtjänar ditt utrymme hos målgruppen.

Läs mer om workshopen Marknadskommunikation

Organisation – flexibla team och strukturer

I storföretag tillhör omorganisation vardagen, men när tänkte du över ditt företags organisation senast? I takt med att företaget växer och kanske ändrar inriktning behöver även formen för hur ni samarbetar utvecklas.

Läs mer om workshopen Organisation

Paketering – skapa unika kundvärden

Marknaden efterfrågar enkelhet. Det ska gå snabbt att förstå vad du säljer och vilken nytta det skapar. Vad är skillnaden på ditt erbjudande och alla andras paketering?

Läs mer om workshopen Paketering

PM-matris – kartlägg företagets tillväxtpotential

Många företagsledare upplever att de har alldeles för lite tid för det strategiska arbetet och fattar viktiga beslut utan analys. Med vår workshop kallad PM-matris hjälper vi dig bli effektivare i analysarbetet.

Läs mer om workshopen PM-matris

Styrelsearbete – styr företagets framtid

Arbetar du effektivt med rätt frågor i din styrelse? Ett framgångsrikt styrelsearbete är en av grundpelarna för ett företags konkurrenskraft och tillväxtpotential. Med rätt sammansättning och effektiva arbetsformer står du stark.

Läs mer om workshopen Styrelsearbete

Säljledning för framgångsrik försäljning

Framgångsrik försäljning bedrivs idag med andra förutsättningar än tidigare. Hjärta och hjärna måste samspela på ett helt annat plan. Vi säljer idag mer en känsla än en produkt. Med effektiv säljledning kan du öka säljtänkandet i hela organisationen.

Läs mer om workshopen Säljledning

Varumärke – bygg ett starkt löfte

Tänk dig en situation där ditt varumärke är välkänt och välaktat i just din nisch på marknaden – hur mycket lättare skulle det inte vara att sälja och växa? Ett starkt varumärke är en tillgång som ger förtroende i såväl kundledet som vid rekrytering.

Läs mer om workshopen Varumärke

Vision – drivkraft för framgång

En stark vision kan skapa drivkraft för att få fart på tillväxt som kan leda till framgång. I den här tvådagars-workshopen hjälper vi dig att se hur du kan framkalla den framgångsbilden.

Läs mer om workshopen Vision

Värderingar och företagskultur – långsiktiga styrmedel för tillväxt

Det är inte vad du säger, utan vad du gör som skapar resultat. Värderingar och företagskultur styr ditt och dina medarbetares beteende? Vilken kultur är det som avspeglas i era handlingar?

Läs mer om wokshopen Värderingar och företagskultur

Ägardirektiv – skapa tydliga beslutsstrukturer

Har du ordning och reda på vem som får fatta vilka beslut i företaget? I vår workshop får du verktyg för att dokumentera beslutsstrukturen i företaget och upprätta ägardirektiv.

Läs mer om workshopen Ägardirektiv

Kontakt