Jobb, praktik och prao

Vi brinner för att främja Göteborgs näringsliv och skapa ett bättre företagsklimat med fler framgångsrika företag, ökad attraktionskraft och innovationskraft. Vi arbetar med att marknadsföra Göteborg, erbjuder tjänster inom företagsutveckling och etablering samt initierar kluster- och innovationsprojekt. Vi värnar om vår företagskultur baserat på handlingskraft, engagemang och mod och är ständigt öppna för nya möten, kunskap och perspektiv. Vill du vara med på resan?

Lediga tjänster Praktik Prao

jobb
Foto på människor i möte

Jobba hos oss

Vi är ett tjänsteproducerande kunskapsföretag där medarbetarna kännetecknas av lång erfarenhet, god verksamhetskompetens, hög och relevant utbildningsnivå, och med förmåga att sätta sig in i och möta näringslivets behov. Vår kompetens är summan av våra engagerade medarbetares individuella kunskap och erfarenhet. Våra värdeord - handlingskraft, engagemang och mod - hjälper oss att uppfylla vårt löfte om kunskap och kontakter för att leverera på vår uppgift: att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen och bidra till grunden för hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Vill du vara med?

Kontakta oss om jobb

 

praktik praktik

Genomför din praktik hos oss

Business Region Göteborg har sedan start regelbundet tagit emot praktikanter under olika former av praktik. Vår målsättning är att ge möjlighet dels att arbetspröva inom våra affärsområden, dels att positivt kunna påverka praktikantens framtida yrkesval. Vi strävar också efter att vara en attraktiv arbetsgivare som ser dagens praktikanter som möjliga medarbetare i framtiden. 

  • Vi tar emot praktikanter inom flera olika områden. Vanligtvis tar vi in praktikanten som studerar en viss utbildning som har relevans för vårt arbete.
  • Vi är noga med att se till att de som praktiserar hos oss får en givande tid. En handledare utses och ett praktikuppdrag utformas som ska innehålla en praktikbeskrivning och en uppdragsbeskrivning.
  • Det är viktigt för oss att praktikanten bjuds in och blir en del av gruppen och får utveckla sina färdigheter under ledning av en utsedd handledare. Viktigt är också att praktikanten inte ersätter en tjänst men lika viktigt att praktikanten får arbetsuppgifter som kan utföras självständigt för att utvecklas.  

Kontakta oss om praktik

 

prao prao

Prao hos oss

Vi tar emot prao-elever från 8:an eller 9:an ett par gånger per år, utifrån hur bra det passar in i vår verksamhet. Tillsammans är vi en grupp personer som sätter ihop schema för de elever som har anmält intresse via Praktikplatsen.se. Att ta emot prao är viktigt dels för att stötta eleverna och deras möjlighet till en värdefull prao-period, men vi ser också till att säkra ett framtida kompetensbehov. När du gör din prao hos oss kommer du att få:

  • Träffa våra olika avdelningar och få veta mer om hur vi jobbar.
  • Lära dig om olika roller och arbetsuppgifter som finns på ett kommunalt bolag i Göteborgs Stad. 
  • Hänga med på det vi gör varje dag, till exempel företagsrådgivning, kundbesök, events med mycket mer.
  • Förstå hur sambandet mellan näringslivet och staden ser ut, vilken betydelse företagen har för hur staden mår och utvecklas och varför vi på grund av det tycker vi har det bästa och viktigaste jobbet i världen. 
  • Få ett eget uppdrag som du får jobba med löpande under veckan.

Vi erbjuder praoplats efter tid och tillgänglighet och använder oss uteslutande av Praktikplatsen.se. Vi tar varje vår- och hösttermin emot några praoelever.  

Kontakta oss om prao

Tre personer, en kvinna och två män, sitter och lyssnar i en sal på Chalmers

Intresserad av oss?

Läs mer om vad vi gör på Business Region Göteborg.

Läs mer om oss