Foto på person som öppnar dörr i Göteborgs stad

Göteborgs Stad - guide och kontakter för företagare

Business Region Göteborg är Göteborgs Stads näringslivskontor. Vi förstår de utmaningar företagare står inför när det gäller tillstånd, regler, miljöhantering, bygglov, inköp och upphandling – områden som täcks av olika delar av kommunen och kan vara komplexa att navigera. Vår främsta uppgift är att ge stöd åt företagare och finns här för att guida dig till rätt resurser och kontakter.

Företagare, får vi besöka dig?

Den 8 oktober 2024 kommer Business Region Göteborg att genomföra 100 företagsbesök i alla delar av Göteborg tillsammans med kommunstyrelsen, politiker och tjänstemän i Göteborg Stad. Vill du att vi besöker ditt företag? 

Ja det vill jag 💙

Bild på personer som står och pratar inne i en lokal.
Foto på Business Region Göteborgs företagslotsar, Göteborgs stad

Har du kört fast?

Behöver du hjälp med att komma i kontakt med kommunen? Stöter du på problem med ett komplicerat ärende? Då ska du kontakta Göteborgs Stads företagslots. Torbjörn och Johan finns här för att hjälpa dig som behöver stöd i komplexa processer.

Kontakta företagslotsen

intresseanmalan intresseanmalan
Företagare, får vi besöka dig?

Den 8 oktober 2024 genomför Business Region Göteborg, tillsammans med kommunstyrelsen, politiker och tjänstemän i Göteborgs Stad, 100 företagsbesök i Göteborgs alla stadsdelar. 

Varför? För att vi i kommunen ska kunna utveckla vårt sätt att arbeta tillsammans med er företagare. Vi vill gärna veta mer om er och hur vi kan hjälpa och stötta på bästa sätt. Vill du vara med? Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig. Och du, om dagen inte passar, då kan vi ordna ett annat tillfälle för att besöka dig.