Vägledning till företagare som behöver använda kommunens mark

Foto på Tina Magnusson, markupplåtare på stadsmiljöförvaltningen
Tina Magnusson, markupplåtare på stadsmiljöförvaltningen

Vill du ställa en foodtruck på stan eller bygga en uteservering utanför din restaurang? Eller behöver du använda stadens mark vid byggen? Stadsmiljöförvaltningen hjälper dig med hur du går till väga. 

Tina Magnusson är markupplåtare på stadsmiljöförvaltningens avdelning utemiljöer och stadsliv.

– Till oss hör bland annat byggföretag av sig när de planerar byggen som påverkar stadsmiljöer med byggbelamringar – det vill säga byggställningar, arbetsbodar, containers och liknande. Även krögare kontaktar oss om de vill ställa upp en foodtruck eller önskar hjälp med att utforma en uteservering så att den passar staden och gatorna, blir attraktiv för stadslivet och tillgänglig för alla, berättar Tina Magnusson och fortsätter:

– Frågorna kommer oftast in till oss och besvaras via mejl och telefonsamtal eller så ställs de till oss när vi är ute på platsbesök, och besvaras då på plats.

Gör även platsbesök

När företagare har en idé eller ett projekt som de vill förverkliga behöver de kontakta flera olika instanser för tillstånd, vilket kan upplevas förvirrande och svårt. Då kan Tina Magnusson och hennes kollegor vägleda om vilka förvaltningar och myndigheter som ger vilka tillstånd, och när det är aktuellt att kontakta dem.

– Vi hjälper även till genom att göra platsbesök för att få en bra bild över hur platsen för exempelvis uteserveringen, belamringen eller foodtrucken ser ut. Då kan vi komma överens med företagaren om mått och utformning, så att vi säkerställer att alla typer av trafikanter kan röra sig runt om utan hinder, säger Tina Magnusson.

Därefter behöver företagaren ansöka om tillstånd hos polisen, som i sin tur skickar ansökan på remiss till stadsmiljöförvaltningen.

– Tycker vi att det ser bra ut skickar vi ett yttrande till polisen, som sedan lämnar ut tillståndet till företagaren. Om det inte krävs kompletteringar och allt ser bra ut tar det inte lång tid att få ett polistillstånd.

Tydliga riktlinjer för uteserveringar

När uteserveringens utformning är mer avancerad kan det också bli aktuellt att ansöka om bygglov, vilket görs via stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborg. Och när det handlar om byggbelamringar, där till exempel en gång- och cykelbana inte kan användas under byggperioden, behöver företagen också skicka in en trafikanordningsplan, en så kallad TA-plan, till stadsmiljöförvaltningen. Den ska visa hur gång- och cykeltrafiken ska lösas när platsen är avstängd.

– Vi är olika aktörer som inblandade och som företagare kontaktar man själv respektive aktör efter vilket behov man har, förklarar Tina Magnusson.

Alla steg och tillstånd i processen för just uteserveringar finns också utförligt och tydligt beskrivna på stadsmiljöförvaltningens webbsida i ett pdf-dokument Riktlinje för uteserveringar.

– Vi ser hela tiden över och utvecklar dessa riktlinjer i takt med att synpunkter kommer in från företagarna när vi möter dem ute på platsbesök. Vi jobbar ständigt för att göra det så enkelt som möjligt för medborgarna och företagarna.

Tre vanliga frågor och svar

 • Hur gör jag som företagare för att driva en mobil verksamhet på stadens mark, till exempel en foodtruck eller en pop up-vagn?
  Svar: Här kan du läsa om allt du behöver tänka på när du startar en mobil streetfood-verksamhet.
   
 • Vilka tillstånd behöver jag som företagare om jag vill ha en uteservering?
  Svar: Det kan vara flera tillstånd du behöver söka för din uteservering och det finns också flera regler som behöver följas. All information som du behöver veta finns här.
   
 • Vad är avgifterna för att använda stadens mark?  
  Svar: Kostnaderna för att använda stadens mark är olika beroende på var marken ligger. Läs mer under punkt sju vad avgifterna är för att använda stadens mark och vad zonindelningen för avgifterna är.

FAKTA