Tillväxthjulet

Tillväxthjulet är en modell baserad på forskning och mångårig erfarenhet från näringslivet. De tre delarna Människa, Koncept och Utveckling innehåller 8 nycklar som är avgörande för att skapa långsiktig tillväxt i små och medelstora företag. Utifrån den här modellen har vi skapat Tillväxtprogrammet.

tillvaxthjulet-grunden-for-langsiktigt-tillvaxt-brg-tillvaxtprogram-expedition-framat_0.jpg

Nyckeln för långsiktig tillväxt

Vårt tillväxtprogram är baserat på omfattande tillväxtforskning och modellen tillväxthjulet som identifierar de åtta avgörande faktorer som gör företag särskilt framgångsrika. Dessa åtta faktorer, även kända som nycklar, utgör grunden för våra skräddarsydda insatser och rådgivning för att uppnå långsiktig tillväxt.

Vi inleder med en grundlig nulägesanalys, och tillsammans med vårt team av experter coachar vi dig och ditt företag för att förstärka era befintliga styrkor, samtidigt som vi identifierar nya utvecklingsområden.

Genom vårt program kommer du att erhålla strategier, vägledning och verktyg som behövs för att ta ditt företag till nya höjder och skapa en framgångsrik framtid.

Tillväxthjulet - Människa

MÄNNISKA

1. Tillväxtteam
– en fråga om inställning

2. Kärnkompetens
– vad är ni bäst på?

3. Vision & värderingar
– företagets ramverk

Tillväxthjulet - Koncept

KONCEPT

4. Kund & Erbjudande
– rätt paket till rätt kund

5. Marknadsföring
– hjälp kunderna att köpa

6. Organisation
– bygg effektiva strukturer

Tillväxthjulet - Utveckling

UTVECKLING

7. Mål & Strategi
– tala om vart ni ska, hur ni når dit

8. Ledarskap
– kraft att genomföra målen

Mätbar framgång med Tillväxthjulet

Resultaten från vår årliga tillväxtmätning bevisar att deltagande företag i vårt tillväxtprogram uppnår ökad omsättning, lönsamhet och anställer fler jämfört med liknande företag, och de mest engagerade företagen i programmet upplever den högsta tillväxten.

Läs mer om vår senaste Tillväxtrapport

Företagare pratar ofta om tillväxt eller lönsamhet. Över tid behöver man inte offra lönsamhet för att skapa tillväxt, men det gäller att satsa på rätt sak vid rätt tidpunkt.

Vi kan stötta även ditt företag!

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Event Administration Affärsutveckling