Vill underlätta för livsmedelsföretagare att göra rätt

Bild

Företag ska ha en säker mat- och alkoholservering och tobakshantering, och det ska råda schysst konkurrens. Det är några av de delar som miljöförvaltningens avdelning livsmedelskontroll och tillstånd ansvarar för.

Ska underlätta för dig som driver en livsmedelsverksamhet i Göteborg att göra rätt

Att inte bryta kylkedjan på livsmedel, ha god handhygien och hålla skadedjuren borta är några exempel på vad företagare som driver kafé, restaurang, pizzeria, bageri, foodtruck eller annan livsmedelsverksamhet måste ha koll på. På miljöförvaltningens avdelning för livsmedelskontroll och tillstånd kontrollerar man i sin tur att verksamheterna följer reglerna. 

– Företagarna vill leverera säker mat och göra sina kunder nöjda. Det vill vi också och ser därför till att verksamheterna följer lagstiftningen för mathantering och att det råder konkurrens på lika villkor. Så vi har samma mål, säger Olga Jakobsson, som är tillståndshandläggare på miljöförvaltningen, och tidigare har arbetat som livsmedelsinspektör i tio år. 

Platsbesök efter en månad 

För att starta upp en verksamhet inom mathantering registrerar man sig först HÄR och får då ett registreringsbevis. Miljöförvaltningen åker sedan ut på platsbesök ungefär en månad efter öppning. 

– Vi vill se att verksamheten är i gång och att alla processer fungerar, så att vi kan fånga upp hur företaget jobbar och tänker kring att säkerställa sin mathantering. De ska servera säkra livsmedel, men det finns samtidigt många olika sätt att göra det på. Min uppfattning är att livsmedelsföretagarna i Göteborg är väldigt engagerade, och strävar efter att bli bättre och att hitta nya lösningar anpassade efter deras verksamheter, säger Olga Jakobsson. 

Beslutar om serveringstillstånd 

Vill man även servera alkohol behövs ett särskilt tillstånd för det. Det ansöker man om HÄR, som genomför utredningar, tar beslut om serveringstillstånd och gör tillsyn. Från att ansökan skickats in tar det i genomsnitt fyra till fem månader att få sitt tillstånd. 

– Syftet med alkohollagen är att skydda människors hälsa, det ska vara säkert att konsumera alkohol. Till exempel måste man servera förrätt, huvudrätt och efterrätt, och ha ett urval av olika rätter i sin verksamhet, för att få servera alkohol, förklarar Olga Jakobsson. 

Livsmedelsinspektörer svarar på frågor 

Förutom att besöka företagarna finns miljöförvaltningens personal också tillgänglig för att svara på frågor och hänvisa vidare till relevant information. 

– Vi besvarar ofta många frågor vid platsbesök, men hos oss sitter också en grupp livsmedelsinspektörer och svarar på alla inkommande frågor, både via telefon och mejl. De är väldigt kunniga och ger vanligtvis svar inom 24 timmar, berättar Olga Jakobsson. 

De vanligaste frågorna som kommer in brukar handla om hur man registrerar sin verksamhet och vad de olika avgifterna för tillsyn är.  

– Vi kan inte säga hur företagarna ska göra, men vi kan informera dem om vad man behöver tänka på, vilka kraven i lagstiftningen är och hjälpa dem att hitta information så att de förstår vad som gäller och kan göra rätt, avslutar Olga. 

Tre vanliga frågor från företagare: 

 1. Vad behöver jag som företagare tänka på när det gäller livsmedelshygien? 

  Svar: Information om regler för hur din lokal ska vara utformad och hur en god hygien kring livsmedel hålls.


   
 2. Vad ingår i avgiften för livsmedelskontroll? 

  Svar: Läs mer om avgifter för livsmedelskontroll.


   
 3. Hur märker jag färdigförpackade livsmedel? 

  Svar: Mer information om färdigpackad livsmedel

FAKTA