Batterifabriken: Ytterligare en milstolpe uppnådd

Bild på Novo Energys gigafabrik

Novo Energy räknar med att kunna inleda bygget av gigafabriken i Göteborg enligt plan efter godkännande i Mark- och miljödomstolen.

- Vi är mycket stolta och lyckliga att vi fått klartecken från Mark & Miljödomstolen. Det är en milstolpe för oss. Nu kan arbetet börja på riktigt och vi kan börja förbereda marken för Sveriges andra, och Göteborgs första, gigafabrik för framtidens gröna batterier, säger Adrian Clarke, VD för NOVO Energy.

Göteborgs och Sveriges bilindustri utvecklas och förändras, inte minst med NOVO Energy:s (Northvolts och Volvo Cars Groups samägda bolag) batterifabrik och forsknings- & utvecklingscenter för framtidens batterier i Göteborg.

Byggandet påbörjas enligt plan under hösten

NOVO Energys gigafabrik i Göteborg kommer att bli en av de största anläggningarna för cellproduktion i Europa, med över 3 000 anställda och en potentiell årlig kapacitet på upp till 50 gigawattimmar (GWh), vilket motsvarar batterier för cirka en halv miljon bilar per år. Byggandet av fabriken påbörjas nu under 2023 och produktionsstart är planerad till 2026.

Gemensam avsiktsförklaring kring kompetens

I samband med NOVO Energys etablering, Northvolts och Volvo Cars Group gemensamma bolag sker en gemensam satsning för att stödja den industriella omställningen i transportsektorn mot elektrifiering. Göteborgs Stad, Göteborgsregionen (GR), Västra Götalandsregionen (VGR) och Business Region Göteborg (BRG) har alla uttryckt sin avsikt att bidra med resurser till utbildning för industriell omställning och underlätta kompetensförsörjningen inom batteritillverkning.

Denna satsning är inte bara inriktad på NOVO Energys behov utan inkluderar även andra företag som påverkas av den pågående elektrifieringen av transportsektorn. Genom att samarbeta och erbjuda stöd för utbildning och kompetensutveckling inom industrin, strävar vi efter att skapa en hållbar och växande elektrisk transportsektor i regionen. Detta initiativ kommer att vara avgörande för Göteborgsregionen i att möta framtidens behov och utmaningar inom batteritillverkning och elektromobilitet. 

Läs mer:

Göteborg är en ledare in om elektromobilitet

Läs mer om den samlade avsiktsförklaringen här:

Göteborg – ledande inom batteri- och fordonskompetens