”Det kommer krävas att man är mer påläst om näringslivet"

Peter Warda, BRG

Det kan kännas som Göteborg står inför nästan oöverstigliga problem. En pågående klimatkris, ett anfallskrig mot Ukraina, brister i råvarukedjor, den ständiga kampen med att locka kompetens till viktiga industrier. Känns det inte tungt?

– Inte för mig. Det är kul att jobba när det är intressant. Och det är alltid intressant, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

Peter Warda är välkänd för de analyser han gör av Sveriges och regionens näringsliv i sin roll på Business Region Göteborg. I många forum presenterar han sina omvärldsbilder, så faktabaserade som möjligt.

– Det finns något som heter alternativa fakta och det har vi stenkoll på. Vår uppgift är att sitta på kvalitetssäkrat innehåll, säger Peter Warda, som är doktor i nationalekonomi.

För det är just hans arbete med att granska och verifiera information som han själv framhåller som sitt viktigaste ansvar. 

Ett minst sagt uppskattat arbete då hans regelbundet publicerade konjunkturrapporter och andra analyser har kommit att bli viktiga beslutsunderlag för Sveriges olika myndigheter och företag, stora som små.

Han medger att Göteborg, och Sverige, står inför flera utmaningar: 

– Vi ser en trend mot en lågkonjunktur. Börskurserna ned, varseltalen upp. Och det är framför allt de små företagen som kommer att få det mycket svårt de närmaste åren. Även materialkrisen är något jag börjat hålla ögonen på. Framför allt det som behövs inom batteritillverkning.

Men Göteborg står inte utan styrka att möta framtiden. Han beskriver hur staden har mängder av testbäddar för forskning och utveckling. Och de används flitigt av företagen som etablerat sig här. Årligen satsar näringslivet i väst 45 miljarder i forskning, praktisk utveckling och innovation i egen regi. 

Detta har skapat flera miljöer inom staden där kompetens och teknik har koncentrerats. Företag som specialiserat sig på ICT, informations- och kommunikationsteknik, har kommit att fungera som ett slags nätverksnav då dagens och morgondagens varor, tjänster och processer från Göteborgs näringsliv har ett stort ICT-innehåll. Detta har skapat en styrka inom forskning och utveckling, där industri och kunskapsintensiva tjänster möts, vilket är en del av Göteborgs DNA.

På frågan om vad han skulle uppleva som en god utveckling för analysarbetet under 2023 svarar han:

– Att vi får mer genomslag när vi ger ut våra analyser. Jag önskar att folk var mer pålästa om hur näringslivet  utvecklas i regionen. Det kommer att krävas för att beslutsfattare ska ta rätt, eller någorlunda rätt beslut i en tid av sämre konjunktur.

---

Text: Christoffer Trapp