Göteborgs Stad hälsade på hos 106 företag

Hjälp oss hitta kompetens, bättre info om era upphandlingar, tack. Stärk tryggheten just på den här platsen, och fler gågator! Engagemanget var stort och inspelen många när 140 politiker och tjänstepersoner besökte företagare över hela stan måndagen den 2 oktober. ”En himla fin dag. Så många värdefulla möten”, konstaterade Patrik Andersson, näringslivschef i Göteborgs Stad. 

Liftuthyrare, biotech-bolag, grönsaksgrossister, restauranger och små nischade exportörer. Bredden bland de små och medelstora företag som fick besök är lika stor som intrycken.  

– Det som slår mig efter en sån här dag, och som jag märker att många av kollegorna inom staden tar med sig, är hur engagerade företagarna är. Och konstruktiva! Alla vill bidra till samhällsutvecklingen, precis som vi, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg. 

Välkomna besök 

Det är andra året som Business Region Göteborg syr ihop Företagsbesöksdagen, på uppdrag av kommunstyrelsen. En satsning som alla parter vill behålla och utveckla ytterligare – det blev tydligt under uppsamlingen i Kronhuset samma kväll. Energin var hög. 

– Bara fortsätt med detta, så det blir en tradition. Då vill fler och fler vara med, både bland företagen och oss inom staden, sade socialdemokraten Ingrid Andreae, och fick medhåll från oppositionen: 

– Svenskt näringsliv har ju konstaterat att vi behöver arbeta med attityder från politik och tjänstemän, och öka förståelsen för näringslivet. Det bästa sättet att komma till rätta med det är att göra de här besöken, och träffa ännu fler företag, sade Axel Josefson, moderat. 

Förutom kommunstyrelsen i Göteborgs Stad deltog i år politiker och tjänstepersoner från 23 förvaltningar och bolag, bland andra miljöförvaltningen, exploateringsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Göteborg & Co. Myndigheter som näringslivet möter och är beroende av på olika sätt.  

Stärker företagsklimatet 

Totalt blev det 26 grupper om fyra-sju personer som besökte företag inom varsitt begränsat geografiskt område. Alla med olika karaktär och utmaningar. Från Angered i norr till Askim i söder, i industriområden och centrala stan, till och med längst ut i Södra skärgården. 

– Det är många som behöver lära sig mer om villkoren för att driva företag och öka kunskapen om vad vi som kommun kan utveckla i vårt sätt att arbeta. Vi behöver alla en djupare förståelse, det kan jag inte nog betona. Den här typen av företagsbesök stärker vårt företagsklimat, på ett bredare plan, säger Patrik Andersson. 

Dagens följs nu upp på olika sätt, och inspelen tas om hand. Vissa på enklaste sätt, med direkt återkoppling. Andra blir värdefulla inspel i strategiska processer och beslut. 

Upptäck: Göteborgs Stads webbplats för företagare

Kontakt

Bild på Pia Arenblad
Pia Areblad
Verksamhetsstrateg
Kontakta mig om: Näringslivsutveckling, Regional utveckling