Brandcentrum

7 oktober 2022
Large fire test hall
Brandhallen är en av Europas största, som är utrustad med reningsanläggning av såväl rök som släckvatten.

Brandhallen är en av Europas största, som är utrustad med reningsanläggning av såväl rök som släckvatten.

Läs mer på RISE:s webbplats

Detaljer

Energi & miljöteknik
Labb
Kommersiell
Testbädd
Sjuhärad