Wargön Innovations

7 oktober 2022
Wargön Innovations test- och demoanläggning utgör en fysisk miljö för utvecklingen av framtidens material.

Test- och demoanläggning fyller en avgörande funktion med tekniska resurser, kompetens och nätverk som gör resan från idé till färdig produkt möjlig. Wargön Innovations test- och demoanläggning kompletterar andra svenska innovationsmiljöer inom materialområdet som har bioråvara eller återvunnen råvara som bas.

Läs mer på Wargön Innovations webbplats

Detaljer

Energi & miljöteknik
Verklig miljö
Kommersiell
Testbädd
Fyrbodal