Chalmers materialanalyslaboratorium (CMAL)

7 oktober 2022
Chalmers materialanalyslaboratorium (CMAL) är en forsknings- och användarfacilitet som tillhandahåller avancerade instrument för materialforskning.

Laboratoriet verkar som en Chalmersinfrastruktur under institutionen för Fysik och är öppen för alla forskare från Chalmers och Göteborgs Universitet. Vi välkomnar också externa användare från akademi såväl som från industri. Laboratoriets primära funktion är att tillhandahålla resurser för att utföra världsledande forskning men även att verka som en mötesplats för forskare och studenter. Detta bidrar till ett multidisciplinärt angreppssätt på vetenskapliga utmaningar och till att kanalisera tekniköverföring och informationsutbyte med samhället i stort.

Läs mer på Chalmers webbplats

Detaljer

Energi & miljöteknik
Labb
Kommersiell
Testbädd
Göteborgsregionen