Företagsklimatet aningen bättre enligt företagarna

Göteborgsregionen håller ställningarna när Svenskt Näringsliv rankar det lokala företagsklimatet i hela Sverige. Sju av regionens 13 kommuner rankas högre än i fjol, sex har tappat placeringar. Härryda når högst i regionen med sin 11:e plats. Lerum klättrar mest, upp hela 44 placeringar.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina är respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Enkäternas sammanfattande omdöme vägs ihop med fem statistikfaktorer till en rankning som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Vårgårda toppar årets rankning för tredje gången. Härryda, som för två år sedan var på pallen, har backat till plats 11. Öckerö faller något till plats 19 och Partille klättrar till plats 32. Övriga kommuner i Göteborgsregionen rankas lägre än topp 50. Bland dem klättrar Lerum rejält, till plats 86, och passerar därmed Kungsbacka och Stenungsund.

Göteborg tappar i rankningen

Göteborgs Stad tappar 16 placeringar i år och landar på plats 211 i Sverige. Även Stockholm tappar något, och får placering 93, ner tre jämfört med i fjol. Malmö höjer sig 7 och får plats 167. Utveckling i de tre storstadskommunerna har varit relativt stabil på senare år.

– Vi är inte alls nöjda med den här placeringen. Det är otroligt viktig att näringslivet upplever att företagsklimatet i Göteborg är bra, att man får ett bra bemötande. Det ska vara enkelt att driva företag här. Mycket positivt händer just nu, men vi behöver hålla i och anstränga oss ännu mer från stadens sida för att företagarna ska uppleva effekten av det, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Företagare har fått ny och bättre ingång på Goteborg.se där nyttig och tydlig information finns samlad. Det digitala stödet vässas kontinuerligt. En ny upphandlingsguide finns som ska förenkla för små företag att lämna anbud i upphandlingar. Göteborgs stadsutveckling har i år omorganiserats helt, och de nya arbetsformerna har nu börjat sätta sig; trafik-, park- och fastighetsfrågor knyts ihop bättre.

För att lyssna in näringslivets behov, och agera på dem, besöker stadens företagslotsar löpande olika företagshotell och företagarföreningar. I oktober genomförs återigen en stor besöksdag där över 100 företag får besök av Göteborgs politiker och tjänstemän.

– Helhetsintrycket av den första Företagsbesöksdagen som vi hade i fjol var mycket positivt. Vi planerar därför fler forum där staden möter företagare för att lyssna in. Vi menar allvar. Vår ambition är att ha bäst företagsklimat av storstäderna, säger Patrik Andersson.

Betyget från företagarna närmast oförändrat

Det sammanfattande omdöme som företagen gav Göteborgs företagsklimat i år var i princip oförändrat jämfört med i fjol. För regionens kommuner samlat gick betyget upp något, men även det marginellt. I Sverige som helhet var företagarna dock mer nöjda i år, vilket förklarar Göteborgs Stads tapp i rankningen.

– Från kommunernas sida behöver vi bli ännu bättre på att möta företagen, för att stå oss i konkurrensen. Framgångsrika företag är grunden för vår välfärd. Privata sektorn står för 75 procent av regionens löner och vinster. Men det görs också många riktigt bra insatser från politiker och tjänstemän, och det finns mycket att lära av varandra i regionen. Det vill vi utveckla i fler forum, säger Pernilla Blom, processledare inom företagsklimat på Business Region Göteborg.

Samtliga kommuner i regionen har näringslivsstrategiska program som harmonierar med varandra, och omfattar hela det spektra av åtgärder som krävs för att förbättra företagsklimatet och underlätta företagens tillväxt.

– Det är en bra grund som vi har att stå på. Nu gäller det att ta avstamp i dessa och jobba vidare, både gemensamt och i varje enskild kommun. Kompetensbristen är en stor gemensam utmaning vi har, säger Pernilla Blom.

Läs mer om rankningsresultaten på foretagsklimat.se

Kontaktuppgifter:

Pernilla Blom, processledare inom företagsklimat, Business Region Göteborg AB

031-367 61 22

pernilla.blom@businessregion.se