Från pappersbruk till modern stadsdel

En ny modern stadsdel växer fram i Mölndal. Området Forsåker – det gamla pappersbruksområdet håller på att förändras till en stadsdel med 3000 nya bostäder, 3000 – 5000 arbetsplatser, restauranger, handel, kultur, utbildning och till och med ett eget vattenkraftverk. 

Mölndals stadskärna växer

Redan 2016 påbörjades detaljplanarbetet för Forsåker - en ny del av Mölndals stadskärna som utvecklas och byggs av Mölndals stad och Mölndala Fastighets AB. Sju år senare vann den första delen av området laga kraft vilket innebär okej för byggstart. Först ut att byggas om blir Kvarnbygatan från Mölndals bro till Gamla torget. Gatan ska rätas ut och bli ett grönt och livfullt stadsstråk, kantad av bostäder, kontor och verksamheter i bottenvåningarna. Den ska också utvecklas trafikmässigt med bland annat separerade gång- och cykelbanor.  

Historisk plats som får nytt liv 

Platsen där nya Forsåker växer fram har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet då man tack vare kraften i forsen, kunde anlägga fabriker och producera papper med stor framgång de kommande 300 åren. Totalt handlar det om en yta av 27 hektar där de historiska byggnaderna ska kompletteras med modern arkitektur och fyllas med restauranger, handel, kultur, utbildning och egen vattenkraft från forsen. 

Mattias Jighede jobbar som näringslivsutvecklare i Mölndals stad. Vad innebär Forsåker för Mölndal både utifrån ett näringslivsperspektiv och för de som bor i staden? 

Eftersom Forsåker byggs utifrån ambitionen att bli ett besöksmål kommer detta avsevärt öka Mölndals attraktionskraft. Mer kultur och nöjesupplevelser är bra för de boende i närområdet samtidigt som det lockar nya invånare och besökare till staden. En attraktiv plats lockar också till sig näringslivet vilket i sin tur leder till fler arbetstillfällen. Företag ser möjligheter i att etablera sig i ett attraktivt område som dessutom har ett A-läge geografiskt sätt, säger Mattias Jighede. 

Optimalt läge vid E6 och Mölndals resecentrum 

Med sitt läge längst med E6an och endast åtta minuter från Göteborgs centralstation, blir Forsåker ett attraktivt område både för boende, arbetande och besökande. 

– Med den utbyggda stationen vid Mölndal tar du dig snabbt och enkelt till exempelvis Landvetter flygplats. Mölndals station kommer att bli en regionalt viktig knutpunkt tack vare sitt utbud av tågtrafik med direkttåg till stora delar av Västra Götalandsregionen och Halland. I samband med stationsutbyggnaden förbättras flödena mellan östra och västra Mölndal för alla trafikslag och binder samman Forsåker med Mölndals innerstad, säger Mattias. 

En plats för alla och ett hem för många

Forsåker har varit betydande i århundraden, och ska nu återigen öppnas upp för att bli en plats för alla, och ett hem för många. I områdets historiska byggnader ska ett besöksmål växa fram med nytänkande och upplevelserika miljöer som ska förstärka Mölndals och Västsveriges utbud. Forsen är fortsatt en väldigt central punkt i området. Kraften från forsen kommer återigen tas om hand genom ett lokalt vattenkraftverk som ska ge grön hushållsel till områdets bostadshus. Dessutom kommer forsens väg genom området skapa identitet och upplevelse för besökaren. 

Intresset av inflyttning märks bland både näringsliv och organisationer och i första etappen har man redan signerat kontrakt med tre aktörer. Bjarna Fjellanger är vd på Mölndala Fastighets AB:

– Det är fantastiskt roligt att vi redan har de första kontrakten på plats. Under 2027 öppnar matvarukedjan City Gross en butik i nytt format. Under samma år fylls också en av våra byggnader med ett nytt regionalt danscenter. Västra Götalandsregionen och Mölndals stad har ett samarbete kring danssatsningen som ska berika stadens kulturliv. 

– Vi har också det glädjande beskedet att tapetskaparna Lim & Handtryck kommer att fortsätta sin verksamhet i en av bruksbyggnaderna. Med ett gediget hantverk skapar de unika färger och tapeter, berättar Bjarne Fjellanger.

– Tillsammans kommer vi skapa nya förutsättningar för Mölndal att fortsätta vara en av landets bästa kommuner!

Är du intresserad av att etablera din verksamhet i Forsåker? Kontakta:

Har du några frågor till Mölndals stads näringslivsenhet? Hör gärna av dig till: 

FAKTA

Här kan du läsa mer om Forsåker

Forsåker är ett av de utvalda områdena inom samverkansinitiativet GGCZ där lösningar för framtiden utsläppsfria och effektiva transportsystem utvecklas och testas. Läs mer om Gothenburg Green City Zone