Göteborg mer attraktivt än Stockholm bland yngre kvalificerad arbetskraft

Person på cykel

Talent City Index Sverige är namnet på en ny rapport som visar att Göteborg är den stad i landet som flest vill bo och arbeta i. Rankningen bygger på en undersökning bland 2000 yrkesinriktade svenskar under 45 år, den grupp som är mest flyttbenägna. Göteborg är populärast inom nästan alla undersökta yrkeskategorier – och även bland huvudstadsborna.

Bakom rapporten står Future Place Leadership, ett Stockholmsbaserat konsultbolag specialiserat på att hjälpa platser – städer, länder, regioner och innovationsmiljöer – att bli mer attraktiva för arbetskraft, inflyttare, företag och investerare.

Med hjälp av undersökningsföretaget Cints paneler har man genomfört en enkät hos 2136 personer i åldern 20-45 år. Respondenterna har, eller har påbörjat, en yrkesutbildning inom ekonomi, IT/dataspecialist, hälsa och vård, eller till litteraturvetare, samhällsvetare, ingenjör, naturvetare eller jurist och de flesta har akademisk examen.

Göteborg är tydligt Sveriges mest attraktiva stad hos dagens och framtidens kvalificerade arbetskraft, slår rapporten fast. Strax före Stockholm. Efter ett glapp följer sen Malmö, Uppsala, Lund och Gotland.

Allmänt gäller att stadsregionens storlek har betydelse för attraktiviteten. Att Göteborg slår Stockholm förklarar rapportförfattarna med att staden upplevs som en tryggare stad att bo i, ha en mer välkomnande atmosfär, är mer familjevänlig och naturnära samt att bostadspriserna är lägre. Stockholm överträffar Göteborg när det gäller jobb och karriärmöjligheter, men marginalerna är relativt små, hävdar man.

Endast samhällsvetarna vill hellre arbeta och bo i Stockholm. Alla andra yrkesgrupper föredrar Göteborg.

Göteborgsföretagen investerar mer i framtidens jobb
– Vi tror att en huvudförklaring är att Göteborg har vuxit starkt de senaste tio åren, med en tillväxt fem gånger högre än EMU-länderna och nästan 50 procent högre än Sverige. Arbetslösheten har varit lägre än i övriga storstäder och landet som helhet. Näringslivet i Göteborg står för 34 procent av landets privata FoU-medel, och lägger alltså dubbelt så mycket pengar per sysselsatt än i övriga Sverige på att skapa framtidens jobb, säger Patrik Andersson, vd, Business Region Göteborg.

– Kombinerat med goda möjligheter att leva ett gott liv i Göteborg skapar det en attraktiv situation för oss. Att det budskapet verkar ha nått ut brett bland de talanger som är mest rörliga är oerhört glädjande. Vi behöver ännu mer kompetens till Göteborg.

Stockholmare söker ny hemort främst för trygghetens skull, enligt undersökningen. De skulle i så fall helst flytta till Göteborg, följt av Uppsala. Göteborgarna föredrar Stockholm om de skulle flytta.

Göteborgsregionen har lättast att locka folk från Blekinge och Kronoberg, den egna och närliggande regioner, södra och västra Sverige samt storstäderna. I landet är benägenheten att flytta störst hos yrkesgruppen IT/datavetenskap följt av ekonomer, ingenjörer och naturvetare.

Hela rapporten finns här: Talent City Index Sverige 2023