Hufvudstaden om att vara Årets uppstickare

Hufvudstaden, interiör huvudkontoret

– Det är extra kul att man uppmärksammar ett projekt som i sig är ganska litet men som betytt mycket för vår organisation. Det säger Antero Gannå på Hufvudstaden apropå att bolaget utsetts till Årets uppstickare inom Handslaget för sitt arbete med att arbeta cirkulärt i samband med ombyggnaden av huvudkontoret i Göteborg.

Innan sommaren firade Handslaget ettårsjubileum efter den omtalade invigningen i Kronhuset 2022. Då utsågs också Årets uppstickare och utmärkelsen gick till Hufvudstaden för sitt arbete med att bygga om det egna kontoret Göteborg. ”Produkter har upcyklats och integrerats i kontorskonceptet, och man har med mod utmanat attityder internt och påverkat externa samarbetspartners”, löd Business Region Göteborg motivering.

Vi besökte kontoret i Göteborg och pratade med Lina Ahlström, projektledare fastighetsutveckling, och Antero Gannå, projektchef, om utmärkelsen och arbetet med cirkulärt byggande.

Som man frågar i sportens värld – hur känns det?

– Jag är överraskad faktiskt, det känns jättekul. Vi har hållit på med det här projektet i ett år och hur ska vi göra det på bästa sätt – och det är kul att få ett litet pris för allt slit. Det är extra kul att man uppmärksammar ett projekt som i sig är ganska litet men som betytt mycket för vår organisation, säger Antero Gannå.

Hur jobbar ni med cirkulärt byggande?

– Vi försöker få in det cirkulära tänket mer och mer i vår affär. Vi jobbar sedan länge för att bygga om lokalerna i våra fastigheter så lite som möjligt men nu är det än större fokus på det och vi tar med det i uthyrningsprocessen och pratar öppet med det med kunden – typ kan vi behålla köket? Vi kan måla om det åt er. Att helt enkelt minska ner på ombyggnationerna. Sen har vi fått in det i våra processer och börjar även utveckla ett affärstänk kring det med nya affärsmetoder och kunna erbjuda ännu mer till våra hyresgäster genom återbruk, säger Lina Ahlström.

Och mer?

– Vi har också skrivit ramavtal med företag som hjälper oss med återbruk och som är proffs på det här. Vi har testar på några projekt de sista två åren och det har funkat väldigt bra. Nu är tanken att vi ska göra återbruksbedömningar och återbruksinventeringar inför varje projekt. Så det är kul att vi tar in det tänket i våra processer och att vi överens om att det är så vi ska jobba. Det känns dessutom positivt att det börjar smitta av sig i organisationen här på kontoret – och på våra kolleger i Stockholm, säger Antero Gannå.

Kontakt

Susan Runsten
Susan Runsten
Processledare
Kontakta mig om: Hållbar stadsutveckling, Samverkan