Kraftig inbromsning av Göteborgskonjunkturen

Vy från Gamlestan i Göteborg

Byggsektorn faller dramatiskt i Göteborgsregionen, och även inom tillverkningsindustrin har konjunkturen mattats av rejält. Handeln är fortsatt svag, men med viss optimism inför hösten och julen. Arbetsmarknaden är dock alltjämt stark och det finns gott om jobb att söka. Särskilt i tjänstesektorn. 

Efter en uppstuds i början på året vände konjunkturindikatorn för Göteborgsregionen nedåt igen knappt tre enheter, till index 91,4 under andra kvartalet. Det innebär normalsvagt läge bland regionens företag.  

– Förklaringen till nedgången är att både bygg- och tillverkningsindustrin, som tidigare varit regionens draglok, är mer pessimistiska än tidigare. Båda branscherna ser minskad produktion framför sig kommande kvartal och år samt planerar att minska personalen. Även om tjänstesektorn är mer positiva talar det mesta för att det inte väger upp den nedgång som förutspås inom bygg och industri, säger Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg. 

Lågkonjunktur råder numera inte bara inom handeln, utan även i byggsektorn. Nybyggnationerna halverades första halvåret 2023 jämfört med året innan. Pessimismen är stor vad gäller byggvolym och anställda även framåt, och orsaken är dålig efterfrågan. Handelsföretagen är däremot försiktigt optimistiska kring försäljningen framåt, efter fyra riktigt tunga kvartal i rad.  

Tillverkningsindustrin bromsade rejält under kvartalet, men är fortfarande regionens starkaste sektor med ett konjunkturläge strax under normalt. Produktionsvolymerna har ökat, men vinster och mängden anställda har legat still. Inför hösten är de dystra tillverkarna – som tror på minskade volymer och färre anställda – något fler än dem som tror det motsatta. 

Inom tjänstesektorn är konjunkturen fortsatt normalsvag, även om barometern har svängt uppåt igen. Efterfrågan och antal anställda har ökat hos tjänsteföretagen, samtidigt som lönsamheten har försvagats. Hälften uppger att dålig efterfrågan begränsar verksamheten, medan nästan lika många hindras av rådande kompetensbrist. Utsikterna för kvartal tre är dock övervägande positiva. Fler tror på ökad efterfrågan och fler sysselsatta än tvärtom. 

Måttlig tillväxt på viktiga marknader 

BNP-siffrorna för Göteborgsregionens största exportmarknader – USA, Kina och delar av Europa – har rört sig marginellt mot hur det såg ut i våras, enligt banker och institut. Deras prognos för regionens tillväxt i år har stärkts något och landar på plus 1,5 procent, viktat för andel av exporten. Samtidigt backar Sveriges BNP med 0,9 procent i år, bedömer man. Regionens exportvikt för 2024 spås hamna på samma nivå som i år: +1,5 procent. 

Arbetsmarknaden inte lika stark som tidigare 

Jobbtillväxten mattas successivt av men är fortfarande starkare än i Stockholm och övriga landet. I slutet av andra kvartalet hade regionen 2,2 procent fler sysselsatta än vid samma tidpunkt förra året. 

– Precis som vi tidigare har förutspått tappar jobbtillväxten tempo – men visar ändå på positiv tillväxt. Nya jobb har tillkommit inom energi och miljö, hotell och restaurang, finans och försäkring, kunskapsintensiva tjänster samt information och kommunikation, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.  

– Arbetslösheten, som har sjunkit stadigt sedan pandemin bröt ut, vände uppåt under sommaren. Vi vet ännu inte om det beror på sommareffekter – att fler unga skriver in sig som arbetslösa i väntan på utbildningsantagning – eller om arbetsmarknaden faktiskt har försvagats, fortsätter han. 

Med augustisiffran 5,5 procent öppet arbetslösa i regionen är nivån fortfarande lägre än motsvarande månad förra året och, precis som tidigare, lägre än i övriga Sverige. I Stockholmsregionen var årets augustisiffra 6,3 procent. Jämfört med övriga Sverige är arbetslösheten bland utrikesfödda och unga klart lägre i Göteborgsregionen. 

Fortsatt många lediga jobb 

Mängden lediga jobb har gått ner elva procent jämfört med i fjol, men når ändå nästan 10 000 lediga jobb per månad (för tillsvidareanställning) under perioden maj-juli i år. Det är fler än under de goda åren före pandemin. Flest jobb finns inom företagstjänster, följt av vård och omsorg, utbildning och handel. Varslen steg till 735 per månad under samma period, vilket är drygt dubbelt så högt som snittalen för 2000-talet.  

– Varsel har lagts inom tillverkning, bygg, handel samt transport och magasinering i Göteborg och Mölndal. Det enda riktigt stora är Volvo Cars varsel i maj på 1300 personer i Sverige. Vår bedömning är att varseltalen kommer att öka framåt, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg. 

Konkurserna har ökat och är flest bland företag inom handeln, byggindustrin och företagstjänster under maj-juli 2023. Flest av de 527 drabbade anställda fanns dock inom tillverkning. 

Urstarkt inom besöksnäringen 

Resandet till och från Göteborg fortsätter att återhämta sig bra. Under perioden maj till juli 2023 hade Landvetter 521 000 flygpassagerare per månad. Nivån är dock klart lägre än före pandemin. Inkvarteringen ligger emellertid på betydligt högre nivåer idag än då, och har gått urstarkt under sommaren. 681 000 gästnätter per månad under maj-juli 2023 är en uppgång på 5 procent mot samma period i fjol. Hotellens beläggningsgrad var 74 procent under samma period. 

Konjunkturrapport för Göteborgsregionen #3 2023 bifogas. 

Kontaktpersoner: 

Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg 

henrik.einarsson@businessregion.se 

telefon: 031-367 61 27 

Peter Warda, senior analytiker Business Region Göteborg 

peter.warda@businessregion.se 

telefon: 031-367 62 11