Kungälv ska ha lägst arbetslöshet bland Sveriges kommuner

Olivia Widell TEngvall

Det säger Oliva Widell Tengvall, näringslivsansvarig i Kungälv. 2016 bestämde sig Kungälv att ta ett ordentligt tag med fokus på att hjälpa dem som står längst bort från arbetsmarknaden. Tillsammans med ett imponerande antal företag och olika samhällsaktörer, undertecknade Kungälvs kommun "Samhällskontraktet" för att skapa ett socialt hållbart samhälle för kommunens medborgare. 

Samhällskontraktet är ett initiativ för att bekämpa utanförskap i Kungälv. Runt 100 företag i kommunen har skrivit på att de vill vara med och bidra på olika sätt. Förutom näringslivet ingår polisen, skola, arbetsförmedlingen, bostadsbolag, föreningsliv, kyrkor, landstinget, idrottsorganisationer, ideella organisationer och såklart kommunen med personer från näringslivsenheten, kompetenscenter och folkhälsoutvecklaren.

Olivia Widell Tengvall är näringslivsansavarig i kommunen: 

– Alla som deltar i Samhällskontraktet har jobbat fram idéer till hur vi gemensamt kan bidra till ett socialt hållbart samhälle. Det handlar bland annat om att öka innanförskapet, utveckla innovativa lösningar och arbetsmetoder och att skapa ett samarbete som gör att våra organisationer, företag och myndigheter kan bli mer effektiva och hållbara, säger Olivia. 

Förutom det mänskliga lidandet för människor som hamnar i utanförskap, så innebär det också en stor samhällsekonomisk utmaning. 

– 2016 började 558 barn grundskolan i Kungälv. Rent krasst kan man säga att 71 av dem kommer hamna snett och när de är 65 år kommer det ha kostat samhället 1 miljard kronor. Självklart är det människan som står i fokus för vårt arbete men ibland kan det vara nödvändigt att lyfta hur det påverkar hela samhällsekonomin om vi inte förändrar något. En kommun är inte tillräckligt för att ta hand om de som hamnar snett och därför är det så glädjande med det engagemang och den viljan som Kungälv visar på, säger Olivia. 

Med en bakgrund som lärare vet Oliva att det handlar om att börja jobba tidigt med de här frågorna.

– Redan i förskolan skulle jag säga. Vi är faktiskt med i ett partnerskap med RISE där man tittar på vad ett utanförskap kostar jämfört med vad det kostar att tidigt sätta in resurser där det behövs.

"Tänk om varje företag i Kungälv kunna ta sig an en person, då hade vi kanske inte haft något utanförskap."

Hur bidrar de företag och organisationer som är med i Samhällskontraktet?

– Det är väldigt varierat. Många öppnar upp för arbetsträning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Många tar emot praoelever och man kan erbjuda feriejobb, praktikplats eller jobbspår. I samverkan med Länsförsäkringar har vi startat upp Trivsledareprogrammet på flera av våra grundskolor. Målet är mer aktivitet, bättre sammanhållning och en tryggare skolmiljö. Med stöd av Länsförsäkringar har eleverna utbildats i rollen som trivselledare, bertätar Oliva. 

Ett annat exempel är IFK Kungälv som startade projektet Agora där vuxna efter skoltid besöker mellanstadieskolor och erbjuder gratis fysisk aktivitet och frukt för barn som kanske inte har råd att betala för idrottsaktiviteter.

På kommunens hemsida lyfter man löpande nyheter om Samhällskontraktet. Alla som ansluter sig får ett diplom av den politiska ledningen. Ibland har Kungälvsposten också varit med och gjort reportage vid några tillfällen. 

Förutom den skillnad samhällskontraktet innebär för den enskilda individen, kan ni se några resultat i siffror? 

– Årligen kommer ca 20 personer ut i tillfällig sysselsättning, det är jättebra. Men precis som du säger så är den stora vinningen att se vilken skillnad det gör för så många unga människor som kanske hade hamnat snett om det inte vore för engagemanget hos så många företagare och andra aktörer i Kungälv. 

Vad har kommunen för målsättning?

– Det långsiktiga målet är att vi ska ha lägst arbetslöshet bland Sveriges kommuner. I år växlar vi upp genom att skapa två nya jobbspår inom samhällskontraktet. Det ena är jobbspåret sker internt där kommunen riktar sig till undersköterskor och det andra riktar sig till butikspersonal och drivs av Willys. 

Vi önskar att alla företag i kommunen ska ansluta sig till Samhällskontraktet. Tänk om varje företag i Kungälv kunna ta sig an en person, då hade vi kanske inte haft något utanförskap, säger Oliva. 

 

För den som är intresserad, vem ska hen kontakta?

– Hör gärna av dig till mig på:
olivia.widelltengvall@kungalv.se eller 070-632 90 63.

Man kan också gå via Kompetenscentrum och min fantastiska kollega Kent Edvall som är jobbmatchare och med en otrolig fingertoppskänsla för de här frågorna. Kent nås på:
kent.edvall@skola.kungalv.se eller 0303 23 86 43.

 

Här kan du läsa mer om Samhällskontraktet
 

Göteborgsregionens 13 kommuner har en lång tradition av samarbete kring näringslivsutveckling. Läs mer om vårt samarbete HÄR