Novo Energy tar emot Nyckeln till Göteborg

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson överlämnar Nyckeln till Göteborg till Novo Energys Henrik Björkman och Adrian Clarke.

Business Region Göteborg har idag delat ut Nyckeln till Göteborg till Novo Energy. I samband med Konjunkturseminariet i Göteborg tog Adrian Clarke och Henrik Björkman från Novo Energy emot utmärkelsen.

För nästan ett år sen beslutade Northvolt och Volvo Cars igenom det samägda NOVO Energy att placera sin första gemensamma batterifabrik – och FoU-center – i Göteborg.

Valet går i samklang med flera satsningar som redan sker, och de mål regionen och Business Region Göteborg arbetar mot: fler arbetstillfällen och en omställning mot ett lägre klimatavtryck från industrin. Förutom att skapa upp till tre tusen nya jobb i regionen kommer fabriken att drivas med fossilfri energi och integrera tekniska lösningar som prioriterar cirkularitet och resurseffektivitet.

– Det är historia som nu skrivs i Göteborg i och med Novo Energys etablering, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

– Vi ser en ny svensk basindustri växa fram som kommer sysselsätta flera tusen personer under mycket lång tid. Etableringen är också avgörande för att vår fordonsindustri skall lyckas i den gröna omställningen och bli världsledande. Dessutom har Novo Energy tillsammans med Göteborgs Stad hittat nya cirkulära resurser, bland annat i form av tekniskt vatten, alltså renat avloppsvatten som först används för att kyla processen och där värmen sedan återanvänds i fjärrvärmesystemet, vilket skapar vinst och nytta både för företagen och staden. Det här är världsunikt.

Etableringen av Northvolt och Volvo Cars batterifabrik samt forsknings- och utvecklingscenter i Göteborg är en satsning som stärker regionens arbete inom innovation, tillväxt, hållbarhet och samverkan, och som gör skillnad både lokalt, nationellt och internationellt.

Adrian Clarke, vd för NOVO Energy Production, och Henrik Björkman, vd för NOVO Energy R&D, tog emot utmärkelsen på scen under Business Regions Göteborgs konjunkturseminarium den 16 november. Axel Josefsson var på plats för att dela ut priset med nomineringen:

”NOVO Energys etablering av en batterifabrik och ett FoU-center har redan blivit en viktig motor i regionens gröna omställning. Det är med den här typen av modiga satsningar som Göteborg kan fortsätta göra skillnad för morgondagens medborgare. NOVO Energy lägger grunden för många nya arbetstillfällen och befäster Göteborgs världsledande position inom elektromobilitet.” 

Om Nyckeln till Göteborg

Nyckeln delas årligen ut till en nationell eller internationell etablering i Göteborg som har stor betydelse eller inverkan på regionens långsiktiga tillväxt, skapar arbetstillfällen eller tillför regionen andra värden som bedöms vara av stor vikt. Nyckeln till Göteborg har tidigare tilldelats företag som MentorMate, CEVT, HCL Technologies och Uniqlo.

Nyckeln till Göteborg är en symbolisk gåva som delas ut av Business Region Göteborg och består i en avgjutning av den en gång förgyllda stadsnyckel som hittades 1965 vid arkeologiska utgrävningar i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg.  

Läs vidare här om: Nyckeln till Göteborg